Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập Pascal nâng cao

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Bảo Khánh
Ngày gửi: 13h:49' 30-01-2016
Dung lượng: 30.2 KB
Số lượt tải: 307
Số lượt thích: 2 người (Trịnh Nguyễn Mai Phương, nguyẽn minh trang)
BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIN HỌC

I/ Câu lệnh điều kiện If:
Bài 1: Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên dương từ bàn phím. Xét xem 3 số đó có phải là độ dài ba cạnh của tam giác không ?
Nếu phải thì kiểm tra xem thuộc dạng tam giác gì (vuông cân, vuông, đều, cân hay tam giác thường)
Bài 2: Viết chương trình giải bất phương trình bậc nhất một ẩn ax + b >0 với a, b được nhập từ bàn phím.
Bài 3: Hằng tháng các hộ dân trong thành phố đều nhận được hóa đơn tiền điện. Tiền điện tiêu dùng của mỗi hộ gia đình được tính như sau:
100 số đầu tiên: mỗi số phải trả 1000 đồng;
Từ 101 đến 150 số mỗi số phải trả 2000 đồng;
Từ 151 đến 200 mỗi số phải trả 2500 đồng;
Từ số 200 trở lên mỗi số phải trả 3000 đồng;
Số tiền phải trả là tổng số tiền tính được cộng thêm 10% thuế VAT.
Biết rằng lượng điện tiêu thụ trong một tháng là a (KW), a được nhập từ bàn phím.
Hãy tính số tiền điện phải trả cho một tháng của một gia đình.
Bài 4: Hãy viết chương trình đổi tiền có mệnh giá n đồng ra các tiền 200000, 100000, 50000 đồng sao cho số tờ tiền là ít nhất. n được nhập vào từ bàn phím.
II/ Câu lệnh case:
Bài tập tính tiền điện.
Bài 1: Theo dương lịch, năm được biểu diễn bằng một số nguyên. Theo âm lich, năm được gọi theo can và chi. Ví dụ: năm dương lịch 2006 được gọi theo âm lịch là Bính Tuất, trong đó Bính là can và Tuất là chi.
Có tất cả 10 can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỉ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.
Có 12 chi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
Hãy lập trình:
Nhập vào từ bàn phím một năm dương lịch.
Đưa ra màn hình tên gọi năm âm lịch tương ứng (tiếng việt không dấu). Chương trình cho phép lần lượt nhập các năm và đưa ra kết quả tương ứng cho đến khi năm nhập vào là số nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì kết thúc.
Chú ý: Bài này có thể dùng hai mảng can và chi.
Program Canchi;
Const
Can : array[0..9] of string = (‘Canh’, ‘Tân’, ‘Nhâm’, ‘Quý’, ‘Giáp’, ‘Ất’, ‘Bính’, ‘Đinh’, ‘Mậu’, ‘Kỉ) ;
Chi : array[0..11] of string =(‘Thân’, ‘Dậu’, ‘Tuất’, ‘Hợi’, ‘Tí’, ‘Sửu’, ‘Dần’, ‘Mão’, ‘Thìn’, ‘Tỵ’, ‘Ngọ’, ‘Mùi’) ;
Var year: integer; i,j : byte;
BEGIN
year:=1;
While year>0 do
Begin
Write(‘Nam duong lich: ’); readln(year);
If year > 0 then
Begin
i:= year mod 10;
j:=year mod 12;
Writeln(‘Nam am lich la: ’, can[i], ‘ ‘, chi[j]);
End;
End;
END.
Bài 2: Viết chương trình nhập từ bàn phím một số tự nhiên có 4 chữ số. Hãy in ra màn hình cách đọc tiếng việt (không dấu) của số đó.
Bài 3*: Ngày 01/01/2013 là ngày thứ ba trong tuần. Hội đồng giáo viên họp vào thứ năm đầu tiên hàng tháng trong năm trừ ra các tháng nghỉ hè là tháng 6 và 7.
Hãy in ra tất cả các ngày trong năm 2013 mà Hội đồng giáo viên của trường họp.
III/ Câu lệnh lặp For ( dạng tiến và dạng lùi):
Bài 1: Ba số tự nhiên a, b và c được gọi là bộ số Py-ta-go nếu a2 + b2 = c2. Viết chương trình tìm tất cả các số Py-ta-go trong khoảng từ 1 đến n, với n là số nguyên dương được nhập vào từ bàn phím.
Bài 2: Một người gửi tiết kiệm tại một ngân hàng với số tiền ban đầu là a (triệu đồng) có chu kì tính lãi là c (tháng) với lãi suất là k%, biết rằng khi chưa đủ chu kì tính lãi thì không được tính lãi.
Hãy cho biết số tiền người đó rút được sau khoảng thời gian t (tháng). Cho biết phương thức tính lãi lũy kế, nghĩa là lãi suất sau mỗi tháng sẽ được cộng vào số tiền gốc.
Bài 3: Dãy số Fibonacci là dãy
No_avatarf

cho em xin bài giải ạ

e cảm ơn nhiều ạ

 
Gửi ý kiến