Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  TẢ. hk2. test

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hien Nhu Dat
  Ngày gửi: 16h:21' 01-02-2016
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 1817
  Số lượt thích: 0 người
  Họ và tên: ………………………….
  Lớp: …………………………………
  


  Marks:_______/10
  ĐỀ KIỂM TRA CUỖI NĂM
  MÔN TIẾNG ANH LỚP 3
  PART 1: LISTENING
  Thời gian làm bài: 20 phút
  
  
  Question 1: Listen and number. There is one example:
  /

  
  /
  
  
  /
  
  
  
  
  
  
  
  
  Question 2: Listen and colour. There is one example:
  
  
  
  
  
  
  
  Question 3: Listen and match. There is one example:
  / 
  
  /
  
   / 
  
  /
  
  / 
  
  /
  
  / 
  
  /
  
  / 
  
  /
  
  Question 4: Listen and tick. There is one example:

  /
    
  /
    
  
  
  /
  


  
  /
  


  
  
  
  /
    
  /
    
  
  
  /
  


  
  /
  


  
  
  
  /
    
  /
    
  
  

  Question 5: Listen and complete. There is one example:
  What is your grandmother’s name? M A Y .
  It’s a ___ ___ ___ ___
  What colour is it? It’s ___ ___ ___ ___ .
  How old are you? I’m _____ .
  How many cats? _____ cats.


  THE END -

  Họ và tên: ………………………….
  Lớp: …………………………………
  


  Marks:_______/10
  ĐỀ KIỂM TRA CUỖI NĂM
  MÔN TIẾNG ANH LỚP 3
  PART 2: READING & WRITING
  Thời gian làm bài: 15 phút
  
  
  
  Question 1: Look and read. Put a tick (() or a cross (() in the box. There are 2 examples:
  Examples:

  /
  This is a pencil.
  
  
  
  /
  This is a cat
  
  
  
  / This is a kitchen. 
  / This is a school bag. 
  
  / This is a yo – yo. 
  / This is a goldfish. 
  
  :
  Question 2: Look and read. Write Yes or No on the line. There are 2 examples:
  /
  Examples:

  There is a ship.
  There is a ball.
  

  ……No…….
  ……Yes……
  
  It’s sunny.
  ……………………..
  
  There are 2 dogs.
  ……………………..
  
  The girl has got an apple.
  ……………………..
  
  Two boys are playing football.
  ……………………..
  
  
  Question 3: Look at the pictures and the letters. Write the words. There is an example:
  Example:
  /
  
  b o o k
  
  b k o o
  
  
  
  __ __ __ __
  
  n e n i
  
  /
  
  __ __ __ __ __
  
  r i a y n
  
  /
  
  __ __ __ __ __ __
  
  m o r t h e
  
  /
  
  __ __ __
  
  t c a
  
  
  Question 4: Fill in each gap with a suitable word from the box. There is one example.
  Hello. I’m Nga. I’m ………ten…..years old. This is my family. This is my mum. She is (1)……………………..in the kitchen. My (2)…………………….. is reading in the living room. My sister and I are (3)…………………….. in the (4)……………………..
  I love my family!
  Example:
  
  ten
  /
  skipping
  
  /
  dad
  /
  cooking
  /
  garden
  
  

   
  Gửi ý kiến