Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra lịch sử lớp 11, hk I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Hoài Sơn
Ngày gửi: 20h:51' 11-03-2016
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 220
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thu Hương)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI
TỔ XÃ HỘI
KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ 11
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA

- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỷ XIX đến đầu XX),và một phần của lịch sử thế giới hiện đại (1917 -1945) Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập trong các nội dung sau.
- Thực yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu thấy cần thiết
- Về kiến thức :
Yêu cầu HS cần :
- Trình bày được hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản
- Trình bày được nguyên nhân , diễn biến và ý nghĩa của cách mạng Tân hợi (1911) ở Trung Quốc
- Trình bày được những nét chính về cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và hiểu được vì sao từ cuộc khủng hoảng kinh tế này lại dẫn đến nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới.
- Về kĩ năng :
- Rèn luyện cho HS các kĩ năng : trình bày vấn đề, viết bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để phân tích, đánh giá sự kiện.
- Về tư tưởng, thái độ, tình cảm: kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm của học sinh đối với các sự kiện lịch sử…

II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM KIỂM TRA
- Hình thức : Tự luận

III. THIẾT LẬP MA TRẬN

Tên Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Nhật Bản từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị
Y nghĩa của cuộc duy tân Minh trị
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:2/3
Số điểm:2=66.6%
Số câu: 1/3
Số điểm: 1= 34,4
Số câu:
Số điểm:
Số câu
Số điểm
Số câu: 1
3 điểm= 30%

Trung quốc từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
Nguyên nhân, diễn biến , kết quả của cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc
 Ý nghĩa, hạn chế của cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:1/2
Số điểm:2=50%
Số câu:1/2
Số điểm: 2=50%
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu: 1
4 điểm= 40 %

Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới ( 1918 - 1939)
Nguyên nhân, diễn biến hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933

Tại sao từ cuộc khủng hoảng lại dẫn đến nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mớiSố câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 2/3
Số điểm: 2=70%
Số câu
Số điểm
Số câu: 1/3
Số điểm: 1=30%
Số câu
Số điểm
Số câu: 1
3 điểm=30 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 2/3+1/2+2/3
Số điểm: 6=60%

Số câu: 1/3+1/2
Số điểm: 3=30%

Số câu:1/3
Số điểm:1=10%
Số câu: 3
Số điểm :10
100%
IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1 (3 điểm)
Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản.
Câu 2 (4 điểm)
Nguyên nhân bùng nổ, diễn biến chính, ý nghĩa và hạn chế của cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc ? Theo em, hạn chế lớn nhất của cuộc cách mạng này là gì?
Câu 3 (3 điểm)
Nêu những nét chính về cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933. Tại sao nói, cuộc khủng hoảng này dẫn đến nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới?

 
Gửi ý kiến