Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

cực trị điện xoay chiều

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê phú quang
Ngày gửi: 14h:02' 23-04-2016
Dung lượng: 442.0 KB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HƯỞNG ĐIỆN VÀ CỰC TRỊ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
---------------&-----------------

I. CỘNG HƯỞNG ĐIỆN.
*
*
Độ lệch pha hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch: 
* Các trường hợp cộng hưởng điện
+ Zmạch = R hoặc cos = 1 hoặc Umạch = UR
+ 
+ Điện áp tức thời u cùng pha với i : 
+ Điện áp tức thời hai đầu tụ điện chậm pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
+ Điện áp tức thời hai đầu cuộn dây thuần cảm nhanh pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
+ 
+ L biến đổi để Imax / UCmax /Pmax /ULCmin /URmax cộng hưởng điện
+ C biến đổi để Imax / ULmax /Pmax /ULCmin /URmax cộng hưởng điện
+ biến đổi để Imax /Pmax /ULCmin /URmax cộng hưởng điện
+ ……………………………….
* Tính chất cơ bản của cộng hưởng điện
+ ZL = ZC; ; ; ; Zmin = R.
II. ĐOẠN MẠCH RLC CÓ L THAY ĐỔI
1. U; R; C ; ( cho trước; L thuần cảm thay đổi L thay đổi để có cộng hưởng điện(IMax ; URmax; PMax ; ULCMin, UCmax)
Khi đó các tính chất sau:
1.URmax = U 2. Imax = U/ R 3. PRmax = U2/R
4. cos( = 1 5. Zmin = R 6. i, uAB cùng pha
7.UL = UC 8.(2LC = 1
9. Nếu có thêm R0 mắc với LC ở đoạn MB => U MB( R0 + LC ) min = ImaxR0
2. U; R; C ; ( cho trước; L thuần cảm thay đổi ; công suất bằng nhau.
Cho: Khi L = L1 => công suất P = P1
Khi L = L2 => công suất P = P2
và P = P2 = P1 < PMAX
Khi L = L0 => công suất cực đại PMAX với L0 = 1/ (2C
=> Công thức liên hệ: 2L0 = L1 + L2 hay 
3. U; R; C ; ( cho trước; L thuần cảm thay đổi để ULmax
Ta có các hệ quả sau:
HQ 1: HQ 2: 
HQ 3: URC (U HQ 4: tan(RC. tan(RLC = – 1
HQ 5: U2Lmax = U2 + U2R + U2C HQ 6: 
HQ 7: HQ 8: 
HQ 9: HQ10: ; 
4. U; R; C ; ( cho trước; L thuần cảm thay đổi; điện áp UL bằng nhau.
Cho: Khi L = L1 => điện áp hiệu dụng UL1
Khi L = L2 => điện áp hiệu dụng UL2
UL1 = UL2
Khi L = L’ => điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm ULmax; 
=>Công thức liên hệ: hay 
5. U; R; C ; ( cho trước; L thuần cảm thay đổi ( R mắc nối tiếp L ) để URLmax
Từ đạo hàm trong căn theo L
KQ : giải phương trình hoặc 
Nghiệm ZL => => 
6. U; R; C ; ( cho trước; L thuần cảm thay đổi ( R mắc nối tiếp L ) để URLmin
URL.min vì nghiệm < 0 nên lúc đó để URLmin thì ZL = 0 vì ZL >0

III. ĐOẠN MẠCH RLC CÓ C THAY ĐỔI
1. Thay đổi C để có cộng huởng (IMax ; URmax; PMax ; ULCMin, ULmax ) => 
thì IMax =U/R( URmax=U; PMax =U2/R còn ULCMin=0. Lưu ý: L và C mắc nối tiếp nhau.
2. U; R; L ; ( cho trước; C thay đổi ; công suất bằng nhau.
Cho: Khi C = C1 => công suất P = P1
Khi C = C2 => công suất P = P2
và P = P2 = P1 < PMAX
Khi C = C0 => công suất cực đại Pmax với C0 = 1/ (2L
=> Công thức liên hệ: hay 2ZC0 = ZC1 + ZC2
3. U; R; L; ( cho trước; C thay đổi để UCmax
Ta có các hệ quả sau:
HQ 1: HQ 2: 
HQ 3: URL (URLC HQ 4: tan(RL. tan(RLC = – 1
HQ 5: HQ 6: 
HQ 7: HQ 8: 
HQ 9: HQ10: ; 

4. U
 
Gửi ý kiến