Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Biên bản chấm báo tường

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tuân
  Ngày gửi: 22h:07' 29-04-2016
  Dung lượng: 49.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  __________________________

  BIÊN BẢN CHẤM THI
  Báo tường 26/3/2016

  Vào hồi … giờ… ngày ……………………, tại trường TH Ninh Xá đã tổ chức hội đồng chấm thi “Báo tường” cho học sinh từ khối 1 đến khối 5.
  Thành phần ban giám khảo gồm:
  Bà: Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban
  Bà: Nguyễn Thị Thùy – Thư ký
  Bà: Nguyễn Thị Uyên - Ủy viên
  Sau một thời gian làm việc khẩn trương, trách nhiệm và công tâm, Ban giám khảo đã có được kết quả như sau:

  STT
  Lớp
  Tên đầu báo
  Điểm
  Ghi chú
  
  1
  
  
  
  
  
  2
  
  
  
  
  
  3
  
  
  
  
  
  4
  
  
  
  
  
  5
  
  
  
  
  
  6
  
  
  
  
  
  7
  
  
  
  
  
  8
  
  
  
  
  
  9
  
  
  
  
  
  10
  
  
  
  
  
  11
  
  
  
  
  
  12
  
  
  
  
  
  13
  
  
  
  
  
  14
  
  
  
  
  
  15
  
  
  
  
  
  16
  
  
  
  
  
  17
  
  
  
  
  
  18
  
  
  
  
  
  19
  
  
  
  
  
  20
  
  
  
  
  
  21
  
  
  
  
  
  22
  
  
  
  
  
  23
  
  
  
  
  
  24
  
  
  
  
  
  
  Kết quả:
  Khối 1. Nhất:……………………………………………………..
  Nhì:……………………………………………………
  Khối 2.Nhất:…………………………………………………..
  Nhì:…………………………………………………...
  Khối .Nhất:…………………………………………………..
  Nhì:…………………………………………………...
  Khối 4.Nhất:…………………………………………………..
  Nhì:…………………………………………………...
  Khối 5. Nhất:………………………………………………….
  Nhì:…………………………………………………...

  Hội đồng chấm thi kết thúc vào hồi …. giờ ….. phút cùng ngày.
  Ninh Xá, ngày …. tháng …. năm ……….
  TM. BGK, Trưởng ban.


   
  Gửi ý kiến