Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Giúp bạn Phan Ke Binh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Mạnh Tú
  Ngày gửi: 22h:51' 09-05-2016
  Dung lượng: 151.5 KB
  Số lượt tải: 89
  Số lượt thích: 0 người
  Đặt đồng thời ba điện áp có cùng biểu thức vào 3 đoạn mạch (1), (2), (3) lần lượt chứa một phần tử điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện C thì cường độ dòng điện chạy qua mỗi đoạn mạch lần lượt là , , , Ở thời điểm , có và ; đến thời điểm , có và . Biết . Tích có giá trị bằng
  A. B. C. 2 D. 
  Hướng dẫn giải
  iR = cos(t
  iL = cos((t - ) = sin(t
  iC = cos((t + ) = -sin(t
  Tại thời điểm t2
  iR = iL ⟹ cos(t2 = sin(t2 ⟹ cot(t1 = ⟹ sin(t2 = - (chọn nghiệm âm)
  iC = ⟹ -sin(t1 = ⇔ . = ⟹ I = 
  Tại thời điểm t1
  iL = I ⟹ sin(t2 = (1)
  iR = iC ⟹ cos(t2 = -sin(t2 (2)
  Lấy -. ⟹ -2sin2(t2 + cos(t2 = 0 ⟹ cos(t2 = ⟹ sin(t2 = thay vào (1) ⟹  = R(C
  Đặt điện áp (với U và không đổi ) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó công suất tỏa nhiệt trên điện trở là P. Nếu tháo tụ điện thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở còn P/3. Tổng của cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thỏa mãn bài toán xấp xỉ bằng
  A. 282,8 B. 256,9 C. 288,6 D. 235,8 
  Hướng dẫn giải
  Khi chưa tháo tụ: P = (1)
  Khi tháo tụ: (2)
  Từ (1) và (2) ⟹ 3[R2 + (ZL - ZC)2 = R2 + ZL2 ⟹ 2ZL2 - 6ZLZC + 3ZC2 + 20000 = 0. (3)
  Coi phương trình (3) ẩn ZL ⟹ (’ZL = 9ZC2 - 2.(3ZC2 + 20000) ( 0 ⟹ ZC ( 115,47 ⟹ ZCmin = 115,47 (.
  Coi phương trình (3) ẩn ZC ⟹ (’ZC = 9ZL2 - 3.(2ZC2 + 20000) ( 0 ⟹ ZL ( 141,42 ⟹ ZLmin = 141,42 (.
  ⟹ ZLmin + ZCmin = 256,9 (.
  Đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch AB. Cho biết R, L, C, là các giá trị dương và không đổi, tần số f thay đổi được. Thay đổi f nhận thấy: , ,thì hệ số công suất đoạn mạch lần lượt là . Giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
  A. 52 Hz B. 36 Hz C. 90 Hz D. 70 Hz
  Hướng dẫn giải
  Bài này hơi phức tạp, có gì sẽ giải đáp sau cho bạn.
   
  Gửi ý kiến