Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  BÀI THU HOẠCH BDTX

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Thị Nga
  Ngày gửi: 19h:58' 05-07-2016
  Dung lượng: 112.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
  TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN

  BÀI THU HOẠCH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  NĂM HỌC 2015-2016
  ( Thời gian làm bài: 120 phút)

  
  
  Họ và tên……………………………………………………………………….....
  Nhiệm vụ được phân công: ………………………………………………………
  Đơn vị công tác:......................................................................................................


  Câu 1. Đồng chí hãy nêu đặc trưng của mô hình trường học mới VNEN. Trong thời gian qua đồng chí đã triển khai áp dụng từng phần Mô hình trường học mới VNEN với những nội dung gì? Để triển khai đại trà dạy học theo mô hình trường học mới VNEN trong năm học 2016-2017, sắp tới đồng chí cần chuẩn bị những gì?
  Câu 2. Đồng chí hiểu thế nào là môi trường học tập thân thiện? Hãy nêu những biện pháp để xây dựng môi trường học tập thân thiện ở trường Tiểu học.
  Câu 4. Đồng chí hãy nêu mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học? Hãy chọn một hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp mà đồng chí sẽ tổ chức cho học sinh lớp mình và nêu các bước để tổ chức hoạt động đó ?

  Bài làm

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  Gửi ý kiến