Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  PHIẾU ĐÁNH GIÁ BDTX

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Thị Nga
  Ngày gửi: 20h:00' 05-07-2016
  Dung lượng: 53.0 KB
  Số lượt tải: 179
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD- ĐT HƯƠNG SƠN
  TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN
  NĂM HỌC 2015 – 2016

  Họ và tên GV: ..................................................................... Ngày sinh: ........................
  Trình độ chuyên môn: ......................................................... Năm vào ngành: ..............
  Chức vụ: .............................................................................. Tổ chuyên môn: ...............
  Nhiệm vụ được phân công trong năm học 2015 – 2016: ..............................................
  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX
  TT
  Tiêu chí đánh giá
  Điểm tối đa
  Tự đánh giá
  Tổ chuyên môn đánh giá
  
  1
  Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học
  10
  
  
  
  1.1
  Phần 1: Kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX
  5
  
  
  
  1.2
  Phần 2: Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục
  5
  
  
  
  2
  Nội dung 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học
  10
  
  
  
  2.1
  Phần 1: Nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX
  5
  
  
  
  2.2
  Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục
  5
  
  
  
  3
  Nội dung 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
  10
  
  
  
  3.1
  Module 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện
  10
  
  
  
  3.1.1
  Phần 1: Nhận thức về việc XD môi trường học tập thân thiện.
  5
  
  
  
  3.1.2
  Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng xây dựng môi trường học tập thân thiện năm học 2015 - 2016
  5
  
  
  
  3.2
  Module 8: Thư viện trường học thân thiện
  10
  
  
  
  3.2.1
  Phần 1: Mục tiêu của thư viện trường học thân thiện
  5
  
  
  
  3.2.2
  Phần 2: Phương pháp tổ chức thư viện trường học thân thiện trong trường tiểu học.
  5
  
  
  
  3.3
  Module 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
  10
  
  
  
  3.3.1
  Phần 1: Nhận thức về phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
  5
  
  
  
  3.3.2
  Phần 2: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học trong năm học 2015- 2016
  5
  
  
  
  3.4
  Module 38: Nội dung và hình thức tổ chức HĐNGLL ở trường TH
  10
  
  
  
  3.4.1
  Phần 1: Nhận thức về nội dung và hình thức tổ chức HĐNGLL ở trường TH
  5
  
  
  
  3.4.2
  Phần 2: Việc vận dụng trong tổ chức các HĐNGLL ở trường TH năm học 2015- 2016
  5
  
  
  
  
  Tổng cộng (Điểm trung bình BDTX)
  10
  
  
  
  
  Xếp loại:
  
  
  
  
  Sơn Tân, ngày tháng 4 năm 2016
  HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN  Phạm Thị Mai Lan


   
  Gửi ý kiến