Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  chuyên đề tam giác dồng dạng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Đoàn Nguyên
  Ngày gửi: 23h:52' 18-09-2016
  Dung lượng: 942.5 KB
  Số lượt tải: 58
  Số lượt thích: 0 người
  Chuyên đề:
  Phương pháp tam giác đồng dạng
  trong giải toán hình học phẳng
  Cấu trúc chuyên đề


  Phần I
  Kiến thức cơ bản
  ----
  1. Đinh lý Talet trong tam giác.
  Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ.
  MN // BC


  2. Khái niệm tam giác đồng dạng.
  Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:
  + ;

  3. Các trường hợp đồng dạng của tam giác:
  a) Trường hợp thứ nhất (ccc):
  Nếu 3 cạnh của tam giác này tỷ lệ với 3 cạnh của tam giác kia thì 2 tam giác đó đồng dạng.
  b) Trường hợp thứ 2(cgc):
  Nếu 2 cạnh của tam giác này tỷ lệ với 2 cạnh của tam giác kia và 2 góc tạo bởi tạo các cặp cạnh đó bằng nhau thì hai tam đó giác đồng dạng.
  c) Trường hợp thứ 3(gg):
  Nếu 2 góc của tam giác này lần lượt bằng 2 góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.
  d) Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
  + Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó đồng dạng.
  + Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỷ lẹ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó đồng dạng.
  + Nếu cạnh huyền và một cạnh của tam giác vuông này tỷ lệ với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó đồng dạng.  Phần III
  Các dạng toán cụ thể
  ----
  Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng, tỷ số , diện tích
  Loại 1: Tính độ dài đoạn thẳng
  -----
  + Ví dụ minh họa:
  Bài 36 – 79 – SGK (có hình vẽ sẵn)
  ABCD là h.thang (AB // CD)
  A 12,5 B GT AB = 12,5cm; CD = 28,5cm
  =
  x KL x = ?


  D C Giải

  (ABD và (BDC có : = (gt)
  = ( so le trong do AB // CD)
  ( (ABD P (BDC (g.g)
  ( = hay =
  ( x2 = 12,5 . 28,5 ( x = 18,9(cm)
  Bài 35 – 72 – SBT:

  A (ABC; AB = 12cm; AC = 15cm
  10 8 GT BC = 18dm; AM = 10cm; AN = 8cm
  KL MN = ?
  M N

  B C Giải

  Xét (ABC và (ANM ta có :
  = =
  = =
  Mặt khác, có chung
  Vậy (ABC P (ANM (c.g.c)
  Từ đó ta có : = hay ( = 12(cm)
  Bài tập 3:
  a) Tam giác ABC có = 2AB = 4cm; BC = 5cm.
  Tính độ dài AC?
  b) Tính độ
   
  Gửi ý kiến