Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  VIOLYMPIC TOÁN-VIỆT 7 VONG 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:35' 12-10-2017
  Dung lượng: 257.2 KB
  Số lượt tải: 118
  Số lượt thích: 0 người
  Vòng 4

  BÀI THI SỐ 1
  Câu 1:Kết quả  là 
  Câu 3:Giá trị  thỏa mãn là và 
  Câu 4:Tìm  trong tỉ lệ thức: ? Kết quả  0,45
  Câu 5:Tìm a, b, c biết và  (-14;6)
  BÀI THI SỐ 2
  Câu 1:Tỉ số hai cạnh hcn là và độ dài đường chéo của nó =25cm. Tìm chiều dài, chiều rộng (15;20)
  Câu 2:Tập các giá trị x thỏa mãn  là (10;15;20)
  Câu 3:Cho x, y>0 thỏa mãn và Kết quả y= 15
  Câu 4:Tìm  trong tỉ lệ thức: ? Kết quả  4
  Câu 5:Hai số x,y (0>x>y) biết và  (-6;-10)
  BÀI THI SỐ 3
  Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
  Câu 1:Giá trị của  từ tỉ lệ thức  là (-0,5)
  Câu 2:Giá trị của  trong đẳng thức  là (-0,65)
  Câu 3:Tìm  biết: . Kết quả 
  Câu 4:Giá trị không dương của  thỏa mãn đẳng thức  là 
  Câu 5:Số hữu tỉ  trong tỉ lệ thức  là (5,75)
  Câu 6:Tìm  trong tỉ lệ thức: ? Kết quả  26,25
  Câu 7:Kết quả rút gọn biểu thức  là 1,25 (6+8=14)
  Câu 8:Cho hai số nguyên dương  có tỉ lệ là  và . Khi đó 
  Câu 9:Cho . Biết  và . Như vậy cặp số  thỏa mãn đề bài là (1;2) (Nhập kết quả theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";").

  Câu 10:Kết quả so sánh  và  là  > .
  Câu 1:Giá trị của  trong đẳng thức  là -1,4 Câu 2:Giá trị của biểu thức  là 0,09  Câu 3:Kết quả phép tính  là 0,1
  Câu 4:Một hình chữ nhật có tỉ số hai cạnh là  và diện tích bằng  Chu vi của hình chữ nhật đó là 42 cm. (6+15).2
  Câu 5:Số hữu tỉ  trong tỉ lệ thức  là 5,75
  Câu 6:Giá trị của  trong tỉ lệ thức  là 40.
  Câu 8:Cho hai số nguyên dương  tỉ lệ với các số  và thỏa mãn . Khi đó  8.

  Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
  Câu 9:Cặp số  thỏa mãn  và  là (-9;15)  (Nhập kết quả theo đúng thứ tự, ngăn cách bởi dấu ";").

  Câu 10:Kết quả so sánh  và  là  < .
  Câu 5:Giá trị của  thỏa mãn tỉ lệ thức  là 0.
  Câu 6:Số tự nhiên  thỏa mãn  là 9.

  Câu 10:Kết quả so sánh  và  là  < .
  Câu 5:Số hữu tỉ âm thỏa mãn  là 
  Câu 6:Giá trị của  là một số gồm 12 chữ số
  Câu 8:Cho . Biết  và. Khi đó  -2.
  Câu 6:Kết quả rút gọn biểu thức  là -0,26
  Câu 8:Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Hai tia phân giác của hai góc trong cùng phía tạo với nhau một góc 90
  Câu 8:Tập các số nguyên  thỏa mãn  là S = {3;4} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”).
  Câu 10:Cho tỉ lệ thức . Kết quả so sánh giữa  và là  = 

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓