Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ma trận đề trắc nghiệm toán 12 học kì 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Văn Bảy
  Ngày gửi: 22h:50' 04-11-2016
  Dung lượng: 54.0 KB
  Số lượt tải: 244
  Số lượt thích: 1 người (Vũ Thanh Chung)
  Số điểm mỗi câu : 1/5
  CHỦ ĐỀ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG
  Vận dụng thấp Vận dụng cao
  1) Tính đơn điệu của hàm số
  Số câu: 4 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 1
  Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2
  2) Cực trị của hàm số
  Số câu: 4 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 1
  Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2
  3) Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
  Số câu: 4 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 1
  Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2
  4) Đường tiệm cận
  Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 0 Số câu: Số câu:
  Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0 Số điểm: 0 Số điểm: 0
  5) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
  Số câu: 4 Số câu: 2 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu:
  Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.4 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0
  6) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
  Số câu: 4 Số câu: 2 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu:
  Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.4 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0
  7) Sự tương giao của hai đồ thị hàm số
  Số câu: 3 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: Số câu: 1
  Số điểm: 0.6 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0 Số điểm: 0.2
  8) Lũy thừa

  Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: Số câu: Số câu:
  Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0 Số điểm: 0 Số điểm: 0
  9) Hàm số lũy thừa

  Số câu: 1 Số câu: Số câu: 1 Số câu: Số câu:
  Số điểm: 0.2 Số điểm: 0 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0 Số điểm: 0
  10) Hàm số mũ Hàm số lôgarít

  Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: Số câu: Số câu:
  Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0 Số điểm: 0 Số điểm: 0
  11) Phương trình mũ Phương trình lôgarít

  Số câu: 4 Số câu: 2 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu:
  Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.4 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0
  12) Bất phương trình mũ bất phương trình lôgarít

  Số câu: 4 Số câu: 2 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu:
  Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.4 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0
  13)Nguyên hàm

  Số câu: 4 Số câu: 2 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu:
  Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.4 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0
  14) Thể tích
  Số câu: 4 Số câu: 1 Số câu: 2 Số câu: 1 Số câu: 1
  Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.4 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2
  15) Mặt tròn xoay
  Số câu: 3 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu:
  Số điểm: 0.6 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0
  16) Mặt cầu
  Số câu: 4 Số câu: 1 Số câu: 2 Số câu: Số câu:
  Số điểm: 0.8 Số điểm: 0.2 Số điểm: 0.4 Số điểm: 0 Số điểm: 0
  Tổng số điểm: 10.0 Số điểm: 4 Số điểm: 3 Số điểm: 2 Số điểm: 1
   
  Gửi ý kiến