Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  đề ktra hh 7 1 tiet c1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Vương
  Ngày gửi: 11h:31' 11-11-2016
  Dung lượng: 77.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  Ngày 21 tháng 10 năm 2016


  Tiết 16: Kiểm tra chương I (45phút)
  
  
  
  
  A.Mục tiêu
  Kiểm tra sự hiểu bài của HS.
  Biết diễn đạt các tính chất thông qua hình vẽ.
  Biết vẽ hình theo trình tự bằng lời.
  Biết vận dụng các định lí để suy luận , tính toán số đo các góc.
  B. MA TRẬN ĐỀ
  Nội dung chính
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng thấp
  Vận dụng cao
  Tổng
  
  Hai góc đối đỉnh
  H vẽ  0.5
    1  1.5
  
  1  2
  
  Hai đường thẳng vuông góc


  
  2

  2.5
  

  
  2

  2.5
  
  Hai đường thẳng song songCác góc tạo bởi, một đường thẳng cắt hai đường thẳng
  
  

  
  1  3.5
  1  3.5
  
  quan hệ giữa vuông góc và song song
  1

  1
  
  1

  1
  
  2

  2
  
  
  Tổng

  1

  1.5
  2

  2.5
  1

  2.5
  1

  3.5
  5

  10
  
  


  C.Đề bài :
  Câu 1 (2 điểm): Cho góc xOy như hình vẽ:
  a. Hãy vẽ góc x’Oy’ đối đỉnh với góc xOy. 
  b.Tính số đo góc x’Oy’?
  Câu 2:(2,5 điểm): Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB.
  Câu 3:(2,0 điểm): :Cho zt = 90o. trên tia Az lấy điểm C,trên tia At lấy điểm B bất kì. Trên nửa mặt phẳng bờ BC có chứa A vẽ các tia Bx và Cy vuông góc với BC. Tính +.
  Câu 4 (3,5 điểm): Cho hình vẽ bên. Biết a // b, tính số đo góc B? 
  III. Đáp án - Thang điểm:

  Câu 1:
  a. (vẽ được hình được 0,5 điểm)  b. Theo tính chất về hai góc đối đỉnh ta có: : (1,5 điểm)
  Câu 2 :(vẽ được hình được 1 điểm)
  -Vẽ đoạn thẳng AB dai 8cm ( 0,5 điểm)
  -Lay trung điểm M của đoạn thẳng AB ( 0,5 điểm)
  -Vẽ được đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc với đoạn thẳng AB ( 0,5 điểm)
  Câu 3:a) hs vẽ đúng hình (1điểm)
  b)hs làm đúng lí luận chặt chẽ (1 điểm)  Câu 4: Kẻ đường thẳng c // a mà a // b suy ra a // b // c.  Theo hình vẽ và đề bài ta có: ( 0,5 điểm)
   (1) (1 điểm)


  
   (2) (1 điểm )
  Mà . Từ (1) và (2) suy ra (1 điểm )

  Bài 5: (1,0đ). Có 2015 đường thẳng phân biệt cùng đi qua điểm O. Hỏi có bao nhiêu cặp góc bằng nhau (không kể góc bẹt) được tạo thành ?
  Giải
  2015 đường thẳng phân biệt cùng đi qua điểm O tạo thành 4030 tia
  Cứ mỗi tia tạo với các tia còn lại ta được
  4030.(4030 - 1) = 16 236 870 (góc)
  Nhưng cách tính như trên mỗi góc đã tính lặp lại 2 lần. Do đó số góc được tạo thành là : (góc)
  Trong đó số góc khác góc bẹt là : 8 118 435 - 2015 = 8 116 420 (góc)
  Khi đó số cặp góc bằng nhau (vì đối đỉnh) là:
  8 116 420 : 2 = 4 058 210 (cặp góc)   
  Gửi ý kiến