Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ĐỀ KIỂM TRA 15 phút LẦN 1 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Khánh Tài
  Ngày gửi: 13h:45' 08-12-2016
  Dung lượng: 38.0 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  Sở GD & ĐT Long An
  Trường THCS & THPT Mỹ Bình
  ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
  MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
  Thời gian làm bài: 15 phút
  Nội dung kiểm tra: Bài Thể Dục Nhịp Điệu.
  Kiểm tra đt 1 - 6 : Giậm chân tại chỗ, di chuyển ngang kết hợp với cổ, tay ngực, lườn, đẩy hông, vặn mình.

  Duyệt TCM GV RA ĐỀ

  Nguyễn Thanh Tiền

  Sở GD & ĐT Long An
  Trường THCS & THPT Mỹ Bình
  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA 15 PHÚT
  LẦN 1 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
  MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 10
  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
  Đạt: Học sinh thực hiện được 6 động tác bài thể dục nhip điệu.
  Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

  Duyệt TCM GV RA ĐỀ

  Nguyễn Thanh Tiền

  Sở GD & ĐT Long An
  Trường THCS & THPT Mỹ Bình
  ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
  MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
  Thời gian làm bài: 15 phút
  Nội dung kiểm tra: Chạy Ngắn.
  Kiểm tra động tác bổ trợ:
  Chạy bước nhỏ
  Chạy nâng cao đùi
  Chạy đạp sau
  Duyệt TCM GV RA ĐỀ

  Nguyễn Thanh Tiền
  Sở GD & ĐT Long An
  Trường THCS & THPT Mỹ Bình
  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA 15 PHÚT
  LẦN 2 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
  MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 10
  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
  Đạt: Học sinh thực hiện cơ bản đúng các kĩ thuật các động tác bổ trợ.
  Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

  Duyệt TCM GV RA ĐỀ

  Nguyễn Thanh Tiền

  Sở GD & ĐT Long An
  Trường THCS & THPT Mỹ Bình
  ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
  MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
  Thời gian làm bài: 15 phút
  Nội dung kiểm tra: Nhảy Cao.
  Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao với mức xà trung bình.

  Duyệt TCM GV RA ĐỀ

  Nguyễn Thanh Tiền
  Sở GD & ĐT Long An
  Trường THCS & THPT Mỹ Bình
  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA 15 PHÚT
  LẦN 1 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
  MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 10
  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
  Đạt: Học sinh thực hiện được các giai đoạn của kĩ thuật nhảy cao và đạt mức xà (nam: 1m ; nữ: 0,8m).
  Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.


  Duyệt TCM GV RA ĐỀ

  Nguyễn Thanh Tiền

  Sở GD & ĐT Long An
  Trường THCS & THPT Mỹ Bình
  ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
  MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
  Thời gian làm bài: 15 phút
  Nội dung kiểm tra: Đá Cầu.
  Kiểm tra kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân.

  Duyệt TCM GV RA ĐỀ

  Nguyễn Thanh Tiền

  Sở GD & ĐT Long An
  Trường THCS & THPT Mỹ Bình
  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA 15 PHÚT
  LẦN 2 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
  MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 10
  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
  Đạt: Mỗi học sinh thực hiện 5 lần chuyền cầu có 3 lần chuyền cầu trả lại cho người phục vụ chính xác.
  Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

  Duyệt TCM GV RA ĐỀ

  Nguyễn Thanh Tiền
   
  Gửi ý kiến