Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bồi Dưỡng Hóa

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Mỹ Duyên
  Ngày gửi: 07h:36' 30-11-2016
  Dung lượng: 17.0 KB
  Số lượt tải: 64
  Số lượt thích: 0 người
  II, Oxít phi kim tác dụng với dung dịch kiềm
  Câu 1. Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO2 vào 2 lít dd Ca(OH)2 0,05 M thu được kết tủa X và dd Y. Cho biết khổi lượng dd Y tăng hay giảm bao nhiêu so với dd Ca(OH)2 ban đầu?
  Lời giải
  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3  + H2O     
  0,1  0,1          0,1
  2CO2         +    CaCO3 + H2O     → Ca(HCO3)2
  0,16 – 0,1      →  0,06
  =>       n↓= 0,04 mol
         n↓= 0,04 mol => m ↓    =  4g       < 0,16 . 44 = 7,04g
  => mdd tăng = 7,04 – 4 = 3,04g
  Câu 2. Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,2M và NaOH 0,3 M thu được m (g)  kết tủa và dd Y. Cô cạn dd Y thu được m’( g) chất rắn khan. Tìm m và m’ 
  nCO2 = 0,15 mol.  nOH- = 0,21 mol,  nCa2+ = 0,06 mol
  CO2   +  2OH   → CO3  + H2O
  0,105 0,21    →  0,105
  CO2      +  CO3  + H2O → 2HCO3
  0,045 →0,045          →         0,09
  nCO32-  = 0,06mol
  Ca        +      CO3  → CaCO3 
    0,06                      0,06       0,06
  => m↓  = 6g
  Dd          => m crắn  = 0,09 . 84 = 7,56g  Câu 3. Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml dd NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,2M  tính m kết tủa thu được?
  Lời giải
  nCO2 = 0,2 mol.  nOH- = 0,25 mol,  nBa2+ = 0,1 mol
  CO2   +  2OH-   → CO32-  + H2O
  0,1250,25    →   0,125
  CO2      +  CO32-  + H2O → 2HCO3-
  0,075 →0,075          →         1,5
  nCO32-  = 0,05mol
  Ba2+        +      CO32-  → BaCO3 
                       0,05       0,05
  => m↓  = 0,05 . 197 = 9,85g
  Câu 4. A là hh khí gồm CO2 , SO2 dA/ H2 = 27. Dẫn a mol hh khí A qua bình đựng 1 lít dd NaOH 1,5aM. Sau phản ứng cô cạn cẩn thận dd thu được m (g) muối khan. Tìm m theo a?
  Lời giải
  Gọi CT chung của 2 oxit MO2 → MMO2  = 54 => M = 22(g)
  PP nối tiếp
  MO2      +   2NaOH→ Na2MO3  + H2O
  0,75a     1,5a   →     0,75a
  MO2   +  Na2CO3  + H2O        → 2NaHCO3
  0,25a  →  0,25a
  Sau phản ứng          
  => m = 0,5a . (46 + 22 + 48)  + 0,5a . (24+22+48) = 105a
  Câu 5. 
  No_avatar

  đồ lừa đảo

   
  Gửi ý kiến