Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE KT CHUONG 2GT 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Thắng
Ngày gửi: 21h:23' 02-12-2016
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA - CHƯƠNG II
MÔN: GIẢI TÍCH 11
Câu 1: Từ tập X = {1,2,3,4,5} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau?
A. 100 B. 120 C. 148 D.360
Câu 2: Có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử được lấy từ tập A = {a,b,c,d,e,f}
A. 10 B. 80 C. 40 D. 20
Câu 3: Có bao nhiêu cách xếp 4 bạn vào một hàng dọc trong đó Nam và Hạnh đứng cạnh nhau?
A. 4 B. 12 C.20 D. 8
Câu 4: Có 4 bi xanh, 6 bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính xác suất sao cho số bi được chọn
có cả xanh và đỏ?
A. 27/210 B. 97/210 C. 97/105 D. 27/105
Câu 5: Các số tự nhiên có hai chữ số mà cả hai chữ số đó đều chẵn là?
A. 16 B. 18 C. 20 D. 24
Câu 6: Từ tập X = {0;1;2;3;4;5} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau mà số đó chia hết cho 5.
A. 4 B.16 C. 20 D. 36
Câu 7: Từ tập X = {1;2;3;4;5;6;7} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau
phải có mặt 1 và 2?
A. 72 B. 20 C. 60 D. 240
Câu 8: Một tổ gồm 12 học sinh được chia thành 3 nhóm. Nhóm I gồm 5 học sinh, nhóm II gồm 4
học sinh, còn lại là nhóm III. Hỏi có bao nhiêu cách chia?
A. 77220 B. 27270 C.27200 D. 27720
Câu 9: Gía trị biểu thức  là?
A.5522 B.2552 C.5225 D. 5252
Câu 10: Số hạng thứ 13 trong khai triển  bằng?
A. 3640 B. C. D. -420
Câu 11: Số hạng không chứa x trong khai triển 
A. B. C. D. 
Câu 12: Hệ số của  trong khai triển  là?
A. 792 B. - 792 C. – 924 D. 495
Câu 13: Hệ số lớn nhất trong khai triển .
A. 27/64 B. 9/32 C. 27/32 D. 27/128
Câu 14: Gieo 3 co súc sắc cân đối đồng chất.Xác suất để số chấm xuất hiện trên các mặt của 3 con súc sắc đó bằng nhau?
A. 1/36 B. 5/36 C. 7/36 D. 11/36
Câu 15: Một thùng sữa có 24 hộp trong đó có 4 hộp hư. Chọn ngẫu nhiên ba hộp.Xác suất để được chỉ một hộp hư là?
A. 1/4 B. 95/253 C. 3/912 D. 1/8
Câu 16: Gía trị x thỏa ,  là?
A. x = 4 B. x = 6 C. x = 7 D. x = 5
Câu 17: Nghiệm của phương trình  là?
A. x = 9 B. x = 8 C. x = 11 D. x = 10
Câu 18: Hệ số dương lớn nhất trong khai triển: là?
A. 210 B. 20 C. 32 D. 264
Câu 19: Hộp thứ nhất chứa 6 bi đỏ, 2 bi xanh, hộp thứ hai chứa 2 bi đỏ, 6 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi.Tính xác suất sao cho số viên bi lấy ra khác màu?
A. 3/8 B. 5/8 C. 7/8 D. 3/4
Câu 20: Số hạng nguyên của khai triển là?
A. 28000 B. 2800 C. 280 D. 8200
Câu 21: Bài 47. Đôi bạn Ngân và Nga cùng tham dự một kì thi. Biết khả năng đỗ của mỗi người tương ứng là 90% và 70%. Tìm xác suất của các biến cố sau:
Cả hai đều đỗ. ĐS: 63%
Có ít nhất một người đỗ. ĐS: 97%
Chỉ có Ngân đỗ còn Nga trượt. ĐS: 27%.
Câu 22: Ba người A, B, C bắn súng độc lập với nhau cùng nhằm vào một mục tiêu. Biết
 
Gửi ý kiến