Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 45 phút Thể dục lớp 12 năm học 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Khánh Tài
Ngày gửi: 09h:05' 09-12-2016
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Thời gian làm bài: 45 phút
Nội dung kiểm tra: Thể Dục.
Nam: Bài thể dục liên hoàn 50 động tác.
Nữ: Bài thể dục nhịp điệu.
Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền

Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA 45 PHÚT
LẦN 1 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 12
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
Nam: Đạt: Thực hiện cơ bản đúng, có tính liên hoàn, còn sai một vài nhịp.
Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.
Nữ: Đạt: Thực hiện cơ bản đúng động tác, còn sai một vài nhịp.
Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.
Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền
Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Thời gian làm bài: 45 phút
Nội dung kiểm tra: Chạy Tiếp Sức.
Kiểm tra khả năng phối hợp trao – nhận tín gậy.
Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền

Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA 45 PHÚT
LẦN 2 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 12
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
- Đạt: Thưc hiện cơ bản đúng kĩ thuậ trao – nhận tín gậy, phối hợp cơ bản đúng kĩ thuật ở trong khu vực quy định.
- Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Duyệt TCM GV RA ĐỀ


Nguyễn Thanh Tiền


Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 3 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Thời gian làm bài: 45 phút
Nội dung kiểm tra: Đá Cầu.
Kĩ thuật tâng tâng cầu nhịp 1 – chuyền cầu bằng mu bàn chân.
Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền

Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA 45 PHÚT
LẦN 3 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 12
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
Mỗi học sinh thực hiện 5 lần:
- Đạt: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác và đá cầu qua lưới vào sân từ 3 quả trở lên.
- Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền

Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 4 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Thời gian làm bài: 45 phút
Nội dung kiểm tra: Cầu lông.
Kĩ thuật đánh cầu cao trên đầu
Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền

Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA 45 PHÚT
LẦN 4 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 12
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
Mỗi học sinh thực hiện 5 lần:
- Đạt: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác và đánh cầu qua lưới vào sân từ 3 quả trở lên.
- Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền

Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Thời gian làm bài: 45 phút
Nội dung kiểm tra: Nhảy xa.
Kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiễu “Ưỡn thân”
Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền

Sở GD & ĐT Long An
Trường THCS & THPT Mỹ Bình
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA 45 PHÚT
LẦN 1 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 12
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
Mỗi học sinh thực hiện 3 lần:
- Đạt: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác và thành tích đạt 3,5m/nam và 3m/nữ.
- Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Duyệt TCM GV RA ĐỀ

Nguyễn Thanh Tiền

Sở GD & ĐT Long An
 
Gửi ý kiến