Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIÊM TRA HKI HDC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:09' 14-12-2016
Dung lượng: 100.5 KB
Số lượt tải: 301
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 10


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm): 0,25đ/câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8

C
C
D
B
C
A
D
A


II. PHẦN TỰ LUẬN: 8,0 điểm.
Câu
Nội dung – Yêu cầu
Điểm
9
(3,0đ)
- Trục Ox trùng đường thẳng AB, gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc 6 giờ.
a. Phương trình chuyển động của xe thứ nhất: (m, s)
- Sau thời gian 5 giây quãng đường đi và vận tốc của xe là:
+ Đường đi: 
+ Vận tốc: 
b. Phương trình chuyển động của xe thứ hai: (m, s)
- Vị trí của xe sau 1 phút: t= 60 s: 
c. Thời gian xe chuyển động đến khi dừng: 
d. Hai xe gặp nhau: 

- Nhận xét:  nên sau thời gian t= 20 s hai xe chưa gặp nhau.
- Hai xe gặp nhau tại vị trí dừng của xe chuyển động chậm dần đều:

- Thời gian gặp nhau: 0,5


0,25
0,25
0,5
0,5

0,5


0,25
0,25

10
(2,0đ)
a. Thời gian chuyển động của vật: 
b. Tầm bay xa: 
1,0

1,0

11
(3,0đ)
a. Chọn trục Ox trùng với quỹ đạo chuyển động, gốc tọa độ, gốc thời gian lúc khảo sát.
- Các lực tác dụng : ( Biểu diễn trên hình vẽ)
- Áp dụng định luật II NiuTơn, chiếu các véc tơ lên trục Ox:
( N= P= mg)
- Gia tốc của vật: 
- Vận tốc của vật sau 5 giây: 
b. Gia tốc của vật khi lực kéo ngừng tác dụng: 
- Quãng đường, thời gian vật đi đến khi dừng:

c. Khi có thêm lực , áp dụng tương tự như trên thu được gia tốc của vật là:

- Quãng đường, thời gian vật đi đến khi dừng:

- Sau khi dừng vật đổi hướng và tiếp tục chuyển động, chọn trục Ox cùng hướng chuyển động, gốc thời gian lúc vật bắt đầu quay trở lại.
+ gia tốc của chuyển động: 
+ Quãng đường vật đi thêm 1 giây: 
- Quãng đường vật đi trong 5 giây kể từ khi có lực tác dụng: 1,0
0,5
0,5


0,5

0,25
0,25


 
Gửi ý kiến