Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề thi trác nghiệm Tin học 7 HKI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thi Vu
  Ngày gửi: 15h:57' 20-12-2016
  Dung lượng: 141.5 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT Năm học 2016 - 2017
  MÔN TIN LỚP 7
  Thời gian làm bài : 45 phút (không tính thời gian giao đề)
  Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi
  I. LÝ THUYẾT (5,0 điểm)
  Câu 1: Đâu là chương trình bảng tính em đã được học?
  A. MS PowerPoint B. MS Access C. MS Word D. MS Excel
  Câu 2: Địa chỉ ô nào sau đây được viết đúng?
  A. G5 B. 5G C. G.5 D. 5.G
  Câu 3: Hộp tên cho biết thông tin gì?
  A. Tên của cột
  C. Tên của hàng
  B. Địa chỉ ô tính được chọn
  D. Không có ý nào đúng
  Câu 4: Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu các phép toán trong Excel?
  A. + - ^ * B. + - * / ^ C. + - . : ^ D. ^ / : x -
  Câu 5: Chọn lệnh nào sau đây để tạo mới bảng tính Excel?
  A. File - New B. File - Open C. File – Save D. File - Exit
  Câu 6: Để di chuyển nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
  A. (copy) B. (cut) C. (paste) D. (new)
  Câu 7: Để thêm hàng trên trang tính ta thực hiện như thế nào?
  A. Insert/Rows. B. Table/Rows. C. Insert/Columns. D. Table/Columns.
  Câu 8: Thao tác nhập dữ liệu vào ô tính?
  A. Nháy đúp chuột trái vào ô và gõ. B. Nháy chuột trái vào ô và gõ.
  C. Nháy đúp chuột phải vào ô và gõ. D. Nháy chuột phải vào ô và gõ.
  Câu 9: Hãy chọn thứ tự đúng của các bước nhập công thức vào ô tính?
  a) Gõ dấu = b) Chọn ô tính c) Gõ công thức d) Nhấn Enter
  A. a, b, c, d B. d, c, b, a C. b, a, c, d D. d, b, c, a
  Câu 10: Trong ô tính hiện các kí tự # khi chiều dài dữ liệu nào sau đây lớn hơn chiều rộng của ô?
  A. Dữ liệu kí tự B. Dữ liệu số C. Cả A và B D. Không loại nào
  II. BÀI TẬP THỰC HÀNH: (5,0 điểm)
  


  Dựa vào bảng tính ở hình 1, trả lời các câu hỏi 11, 12, 13, 14, 15.
  Câu 11: Ô nào đang được chọn trong bảng tính ở hình 1?
  A. A1 B. D1 C. C1 D. D1
  Câu 12: Để tính tổng các ô có dữ liệu từ A1 đến C3, ta dùng công thức nào sau đây?
  A. =Sum(A1,A3,B2,C3)
  C. =A1+A3+B2+C3
  B. =Sum(A1:C3)
  D. Cả 3 phương án trên
  Câu 13: Nếu nhập vào ô D1 công thức sau =Min(A1,B2,A3,C3,1) thì kết quả sẽ là gì?
  A. 1 B. 0 C. A2 D. 9
  Câu 14: Nếu nhập vào ô D2 công thức sau =Average(A1:B3) thì kết quả sẽ là gì?
  A. 17 B. 9 C. 6 D. 3
  Câu 15: Nếu nhập vào ô D3 công thức sau =Max(A1,B2,C1,C3) thì kết quả sẽ là gì?
  A. B2 B. 9 C. 8 D. 12
  Dựa vào bảng tính ở hình 2, trả lời các câu hỏi 16, 17, 18, 19, 20.
  
  Câu 16: Hãy chọn công thức đúng để tính tổng điểm cho học sinh ở ô G3?
  A. Sum(D3,E3,F3)
   
  Gửi ý kiến