Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KIỂM TRA 15 PHÚT LŨY THỪA

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: nguyễn Thị Kim Cúc
  Ngày gửi: 08h:43' 23-12-2016
  Dung lượng: 107.5 KB
  Số lượt tải: 60
  Số lượt thích: 0 người
  Họ và tên:…………………………..
  KIỂM TRA 15 PHÚT
  
  Lớp 12B
  
  
  
  Bài 1: Kết quả rút gọn biểu thức là
  A. 36 B. 27 C. 18 D. 9
  Bài 2: Kết quả rút gọn biểu thức là
  A. 1200 B. 12 C. 110 D. 1100
  Bài 3: Kết quả rút gọn biểu thức là
  A. 11 B. 13 C. 21 D. 9
  Bài 4: Giá trị của biểu thức với a = 16 là
  A. 16 B. 8 C. 4 D. 2
  Bài 5: Rút gọn biểu thức ta được
  A. B. C. D. 
  Bài 6: Giá trị của biểu thức với a = 64 là
  A. 64 B. 16 C.4 D. 8
  Bài 7: Cho . Khi đó biểu thức có giá trị bằng
  A. 2 B. 8 C. 7 D. 15
  Bài 8: Kết quả rút gọn biểu thức là
  A. 18 B. 2 C.36 D. 12
  Bài 9: Hãy chọn ý sai
  A. B. C. D. 
  Bài 10 : Rút gọn biểu thức (với a > 0) ta được
  A. 1+ a B. - a C. a-1 D. a

  Họ và tên:…………………………..
  KIỂM TRA 15 PHÚT
  
  Lớp 12B
  
  
   Bài 1: Kết quả rút gọn biểu thức là
  A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
  Bài 2: Kết quả rút gọn biểu thức là
  A. 200 B. 100 C. 110 D. 1100
  Bài 3: Kết quả rút gọn biểu thức là
  A. 12 B. 16 C. 198 D. 189
  Bài 4: Giá trị của biểu thức với a = 36 là
  A. B. C. 12 D. 6
  Bài 5: Rút gọn biểu thức ta được
  A. B. C. D. 
  Bài 6: Giá trị của biểu thức với a = 125 là
  A. 10 B. 25 C. 15 D. 5
  Bài 7: Cho . Khi đó biểu thức có giá trị bằng
  A. 10 B. 11 C. 12 D. 7
  Bài 8: Kết quả rút gọn biểu thức là
  A. 9 B. 25 C.75 D. 15
  Bài 9: Hãy chọn ý sai
  A. B. C. D. 
  Bài 10 : Rút gọn biểu thức (với a > 0) ta được
  A. 1+ a B. 1- a C. -a D. a   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng