Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  4 Cách tìm số chia hết cho 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phương Loan
  Ngày gửi: 10h:20' 19-01-2017
  Dung lượng: 57.0 KB
  Số lượt tải: 42
  Số lượt thích: 0 người
  4 Cách xác định số có thể chia hết cho 7

  CÁCH THỨ NHÂT

  Quy tắc chung: Để nhận biét một số có thể chia hết cho 7, ta cắt giảm chữ số cuối cùng đi 1 số, nhân đôi số đó và lấy số cắt giảm trừ đi số đã nhân đôi. Điều này cần được thực hiện lặp đi lặp lại một vài lần, đến khi thu được một số có thể chia hết cho 7 (như: 14, 7, 0, -7, v.v...), thì số đã cho chia hết cho 7.

  Sơ đồ tóm tắt: _________________ ______________
  Giải sử có số M = a1 a2 a3 …a (n-1) an cắt an còn a1 a2 a3 …a (n-1)
  ______________ ____
  a1 a2 a3 …a (n-1) – 2an lặp lai cho đến khi còn axbx
  ___
  Nếu axbx chia hết cho 7 ( Số M chia hét cho 7
  Thí dụ: Số 3101 có chia hết cho 7 hay không?
  Các bước thực hiên:
  Giảm chữ số cuối cùng của số 3101 đi chữ số 1 còn 310
  Nhân đôi chữ số cắt giảm (2x1=2) và lấy số còn lại sau cắt giảm trừ đi nó: 310 – 2 = 308
  Lặp lại quy trình bằng cách giảm đi 8 của 308 còn 30
  Nhân đôi số 8 cho (2x8 = 16) và trừ đi số đó: 30 – 16 = 14
  Nhận được Số là 14 là số chia hết cho 7
  ( Kết luận: Số 3101 chia hêt cho 7

  CÁCH THỨ HAI
  Quy tắc ( cách này dơn giản dẽ nhớ hơn)
  Lấy chữ số đầu tiên nhân với 3 rồi cộng thêm chữ số tiếp theo, được bao nhiêu lại nhân với 3 rồi cộng thêm chữ số tiếp theo… cứ như vậy cho đến chữ số cuối cùng của số cần nhận biết. Nếu kết quả cuối cùng này chia hết cho 7 thì số đó chia hết cho 7.
  Để nhanh gọn, cứ mỗi lần nhân với 3 và cộng thêm chữ số tiếp theo nếu có số ( 7 thì ta lấy kết quả trừ đi 7 hoặc trừ đi các số là bội số của 7 (14,21…) rồi tiếp tục như trên.

  Thí dụ : Số cần nhận biết là 203:
  Lấy 2 x 3 =6 ( 6 + 0 = 6 ( 3 x 6 = 18 ( 18 + 3 = 21 ( 203 chia hết cho 7


  CÁCH THỨ BA

  Lấy chữ số đầu tiên bên phải nhân với 5 rồi cộng với chữ số thứ hai au đó trừ cho bội của 7; được bao nhiêu nhân với 5 cộng với chữ số thứ 3 rồi trừ cho bội của 7; được bao nhiêu nhân với 5 cộng với chữ số thứ 4 rồi trừ cho bội của 7; .... Nếu kết quả cuối cùng là một số chia hết cho 7 thì số đã cho chia hết cho 7.

  Ví dụ:

  a) Số 2275

  -có (5.5 + 7) - 7.4 = 4 (-có (4.5 + 2) - 7.3 = 1(-có (1.5 + 2) - 7 = 0

  Vậy 2275 chia hết cho 7. Kiểm tra thấy: 2275 = 7.325

  b) số 35742

  -có (2.5 + 4) - 7.2 = 0(-có (0.5 + 7) - 7 = 0(-có (0.5 + 5) - 7.0 = 5
  (-có (5.5 + 3) - 7.4 = 0
  Vậy 35742 chia hết cho 7. Kiểm tra thấy: 35742 = 7.5106


  CÁCH THỨ TƯ ( với số có 6 chữ số )
  ______ ___ ___
  Biết rằng: Các số có 6 chữ số khác nhau abcdeg chia hết cho 7 nếu (abc – deg) chia hết cho 7 (*(. ( a,b,c,d,e,g ( N và khác nhau) ( Chỉ việc lấy 3 số đầu trừ đi 3 sô cuối, nếu hiệu này chia hết cho 7 thì sô đó chia hết cho 7
  Chưng minh:
  ______ __ ___
  Ta có : abcdeg = abc.1000 + deg
  ______ ___ ___ ___
  ( abcdeg = abc.1001- abc + deg
  ______ ___ ___ ___
  ( abcdeg = abc.1001- {abc - deg}
  ______ ___ ___ ___
  ( abcdeg = abc.7x143 - {abc - deg} chia hết cho 7
  ______
  ( Vậy : abcdeg chia hết cho 7

  Lưu ý rằng tính chất (*( còn có thể tổng quát hơn:
  ______
  Các số có 6 chữ số abcdeg chia hết cho 7 nếu hiệu của 3 sô liền nhau trừ cho 3 số liền nhau còn lại chia hết cho 7 thì số đó chia hết cho 7 (**(

  Theo Sơ đồ :
   
  Gửi ý kiến