Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ĐỀ LI 7HKI 16-17

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Thị Hồng Ngọc
  Ngày gửi: 19h:18' 24-01-2017
  Dung lượng: 159.5 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA HỌC KÌ I VẬT LÍ 7
  Năm học: 2016 - 2017

  THIẾT LẬP MA TRẬN
  1. Tính trọng số nội dung kiểm tra
  Nội dung

  Tổng số tiết
  Lí thuyết
  Tỉ lệ thực dạy
  Trọng số
  
  
  
  
  LT
  VD
  LT (%)
  VD (%)
  
  Quang học
  9
  8
  5,6
  3,4
  37,3
  22,7
  
  Âm học
  6
  5
  3,5
  2,5
  23,3
  16,7
  
  Tổng
  15
  13
  9,1
  5,9
  60,6
  39,4
  
  2. Tính số câu hỏi cho các chủ đề
  Cấp độ
  Nội dung (chủ đề)
  Trọng số
  Số lượng câu
  (Chuẩn cần kiểm tra)
  Điểm
  số
  
  
  
  
  T. Số
  TNKQ
  TL
  
  
  Cấp độ 1,2
  (Lý thuyết)
  Quang học
  37,3
  4,85≈ 5
  5
  (2,5đ- 10’)
  
  2,5 đ
  (10’)
  
  Cấp độ 1,2
  (Lý thuyết)
  Âm học
  23,3
  3,03≈ 3
  2
  (1,0đ – 4’)
  1
  (2,5- 10’)
  3,5đ
  (14’)
  
  Cấp độ 3,4
  (Vận dụng)
  Quang học
  22,7
  2,9≈ 3
  1
  (0,5đ- 2’)
  2
  (2,5đ-15’)
  3,0 đ
  (17’)
  
  Cấp độ 3,4
  (Vận dụng)
  Âm học
  16,7
  2,17≈ 2
  2
  (1,0đ – 4’)
  
  1,0 đ
  (4’)
  
  Tổng
  100
  13
  10
  (5đ- 20’)
  3
  (5đ- 25’)
  10
  (45’)
  
  
  3. Ma trận đề
  Tên chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  Quang
  học

  1. Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng
  2. Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật và đến ảnh là bằng nhau.

  3. Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực,...
  4. Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.
  5. Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lõm là có thể biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ tập trung vào một điểm, hoặc có thể biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.

  6. Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, và ngược lại, theo hai cách là vận dụng định luật phản xạ ánh sáng hoặc vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.
  7. Dựng được ảnh của vật qua gương phẳng.
  8. Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng.

  

  
  
  Số câu hỏi
  2
  C1.1
  C2.2

  
  3
  C3.4
  C4.8
  C5.5
  
  1
  C8.3

  2
  C6.2TL
  C7.3TL
  
  
  9
  
  Số điểm
  1,0
  
  1,5
  
  0,5
  2,5
  
  
  8,0
  
  Chương 2 Âm học
  9. Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp.Nêu được nguồn âm là vật dao động.
  10. Nêu được âm truyền trong các chất rắn, lỏng, khí và không truyền trong chân không.
  Nhận biết được:
  11. Âm phát ra từ nguồn âm lan truyền trong không khí đến gặp vật chắn bị phản xạ trở lại truyền đến tai người nghe. Âm phản xạ lại đến tai nghe được gọi là tiếng vang.
  
   12.Chỉ ra được vật dao động trong một số nguồn âm như trống, kẻng, ống sáo, âm thoa 23. 13.Nêu được thí dụ về độ to của âm.…


  
  
  
  
  Số câu hỏi
  2
  C9.7
  C11.6
  1
  C10.1TL

  
  
  2
  C12. 9
  C13.10
  
  
  
  5
  
  Số điểm
  1,0
  2,5
  
  
  1,
   
  Gửi ý kiến