Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Vạt Lý 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Thị Ngoan
  Ngày gửi: 10h:04' 12-02-2017
  Dung lượng: 315.0 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  Ngày soạn: 28/9/2014
  Ngày dạy: 30/9/2014
  Tiết 3 lớp 6A
  Tiết 17 KIỂM TRA MỘT TIẾT

  I. MỤC TIÊU:
  1. Kiến thức:
  - Kiểm tra các kiến thức trọng tâm về khái niệm tập hợp, tập hợp con, các phép tính trong N.
  2. Kỹ năng:
  - Rèn kĩ năng tính nhanh.
  3. Thái độ:
  - Giáo dục HS tính tự giác, tính trung thực trong làm bài.
  II. CHUẨN BỊ :
  1. Chuẩn bị của GV
  1.1 Ma trận đề thi
  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  Chủ đề 1
  Tập hợp
  
  - Biết tính số phần tử của một tập hợp
  - Liệt kê được các phần tử của tập hợp từ công thức
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  1
  2
  20%
  1
  2
  20%
  
  2
  4
  40%
  
  Chủ đề 2
  Lũy thừa với số mũ tự nhiên
  - Viết kết quả các phép tính dưới dạng lũy thừa
  
  
  Vận dụng làm được các bài toán tìm x
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  4
  2
  20%
  
  
  1
  1
  10%
  5
  3
  30%
  
  Chủ đề 3
  Thứ tự thực hiện các phép tính
  
  
  Vận dụng các kiến thức tổng hợp để làm các phép tính toán
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  
  3
  3
  30%
  
  3
  3
  30%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  4
  2
  20%
  1
  2
  20%
  4
  5
  50%
  1
  1
  10%
  10
  10
  100%
  
  

  ĐỀ BÀI

  Bài 1.(2điểm) Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:
  a) 102. 103. 105 b) x . x7
  c) 68: 62 d) a6: a (a0)
  Bài 2.(2 điểm) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử và tìm số phần tử của tập hợp đó?
  B = {x ( N/ x < 4}
  Bài 3.(2 điểm) Số phần tử của tập hợp A = {20; 21; 22; …; 99; 100} là bao nhiêu?
  Bài 4. (3 điểm) Thực hiện phép tính:
  a) 28 . 65 + 35 . 28 – 160
  b) 20 – [30 – (5 – 1)2]
  c) 24 . 76 + 15 . 24 + 9 . 24
  Bài 5. (1 điểm) Tìm số tự nhiên x biết :
  2x – 138 = 23 . 22

  1.3 Đáp án, thang điểm
  ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM:
  Bài
  Đáp án
  Thang điểm
  
  Câu 1
  Mỗi ý đúng được (0,5 đ)
  a) 1010
  b) x8
  c) 66
  d) a5

  
  0,5 đ
  0,5 đ
  0,5 đ
  0,5 đ
  
  Câu 2
  B = { 0; 1; 2; 3 }
  Có 4 phần tử
  1
  1
  
  Câu 3
  Số phần tử của A là: (100 – 20).2 + 1 = 81
  Có 81 phần tử
  1,5
  0,5
  
  Câu 4
  a) 28 . 65 + 35 . 28 – 160
  = 28 . (65 + 35) – 160
  = 28 . 100 – 160
  = 2800 – 160 = 2640.
  b) 20 – [30 – (5 – 1)2]
  = 20 – (30 – 42)
  = 20 – (30 – 16) = 20 – 14 = 6
  c) 24. 76 + 15 . 24 + 9. 24
  = 24 . (76 + 15 + 9)
  = 24 . 100 = 2400
  
  0,5
  0,25
  0,25

  0,5
  0,5

  0,5
  0,5
  
  Câu 5

   2x – 138 = 23 . 22
  2x – 138 = 25
  2x – 138 = 32
  2x = 32 + 138
  2x = 170
  x = 170 : 2 = 85
  

  0.25 đ
  0.25 đ
  0.25 đ
  0.25 đ
  
  
  2. Chuẩn bị của HS
  - HS: Ôn lại các kiến thức đã học, giấy nháp, bút, thước.
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng