Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bộ đề thi HSG Toán 8_đề 5 có đáp án

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Nguyễn Thị Tho
  Ngày gửi: 20h:54' 12-02-2017
  Dung lượng: 202.0 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Câu 1 : (2 điểm) Cho P=
  a) Rút gọn P
  b) Tìm giá trị nguyên của a để P nhận giá trị nguyên
  Câu 2 : (2 điểm)
  a) Chứng minh rằng nếu tổng của hai số nguyên chia hết cho 3 thì tổng các lập phương của chúng chia hết cho 3.
  b) Tìm các giá trị của x để biểu thức :
  P=(x-1)(x+2)(x+3)(x+6) có giá trị nhỏ nhất . Tìm giá trị nhỏ nhất đó .
  Câu 3 : (2 điểm)
  a) Giải phương trình : 
  b) Cho a , b , c là 3 cạnh của một tam giác . Chứng minh rằng :
  A = 
  Câu 4 : (3 điểm)
  Cho tam giác đều ABC , gọi M là trung điểm của BC . Một góc xMy bằng 600 quay quanh điểm M sao cho 2 cạnh Mx , My luôn cắt cạnh AB và AC lần lượt tại D và E . Chứng minh :
  a) BD.CE=
  b) DM,EM lần lượt là tia phân giác của các góc BDE và CED.
  c) Chu vi tam giác ADE không đổi.
  Câu 5 : (1 điểm)
  Tìm tất cả các tam giác vuông có số đo các cạnh là các số nguyên dương và số đo diện tích bằng số đo chu vi .
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
  Câu 1 : (2 đ)
  a) (1,5) a3 - 4a2 - a + 4 = a( a2 - 1 ) - 4(a2 - 1 ) =( a2 - 1)(a-4)
  =(a-1)(a+1)(a-4) 0,5
  a3 -7a2 + 14a - 8 =( a3 -8 ) - 7a( a-2 ) =( a -2 )(a2 + 2a + 4) - 7a( a-2 )
  =( a -2 )(a2 - 5a + 4) = (a-2)(a-1)(a-4) 0,5
  Nêu ĐKXĐ : a 0,25
  Rút gọn P= 0,25
  b) (0,5đ) P= ; ta thấy P nguyên khi a-2 là ước của 3,
  mà Ư(3)= 0,25
  Từ đó tìm được a 0,25
  Câu 2 : (2đ)
  a)(1đ) Gọi 2 số phải tìm là a và b , ta có a+b chia hết cho 3 . 0,25
  Ta có a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)=(a+b)=
  =(a+b) 0,5
  Vì a+b chia hết cho 3 nên (a+b)2-3ab chia hết cho 3 ;
  Do vậy (a+b) chia hết cho 9 0,25
  b) (1đ) P=(x-1)(x+6)(x+2)(x+3)=(x2+5x-6)(x2+5x+6)=(x2+5x)2-36 0,5
  Ta thấy (x2+5x)2 0 nên P=(x2+5x)2-36 -36 0,25
  Do đó Min P=-36 khi (x2+5x)2=0
  Từ đó ta tìm được x=0 hoặc x=-5 thì Min P=-36 0,25
  Câu 3 : (2đ)
  a) (1đ) x2+9x+20 =(x+4)(x+5) ;
  x2+11x+30 =(x+6)(x+5) ;
  x2+13x+42 =(x+6)(x+7) ; 0,25
  ĐKXĐ : 0,25
  Phương trình trở thành :
  
  
   0,25
  18(x+7)-18(x+4)=(x+7)(x+4)
  (x+13)(x-2)=0
  Từ đó tìm được x=-13; x=2; 0,25
  b) (1đ) Đặt b+c-a=x >0; c+a-b=y >0; a+b-c=z >0
  Từ đó suy ra a= ; 0,5
  Thay vào ta được A= 0,25
  Từ đó suy ra A hay A 0,25
  Câu 4 : (3 đ)
  a) (1đ)
  Trong tam giác BDM ta có : 
  Vì =600 nên ta có : 
  Suy ra 
  Chứng minh 
   
  Gửi ý kiến