Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT K8 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Yên Thủy
  Ngày gửi: 19h:14' 19-02-2017
  Dung lượng: 18.6 KB
  Số lượt tải: 45
  Số lượt thích: 0 người

  : THCS Dân Hoà
  Ngày 10 Tháng 02 năm 2017

  Kiểm Tra:1T
  Môn : Mĩ thuật 8 - Tiết 26 - Tuần 27
  Năm học: 2016 - 2017
  


  
  
  - ma trận ra đề

  Nội dung kiến thức (mục tiêu)
  Nhận
  biết
  Thông hiểu
  Vận dụng ở mức độ thấp
  Vận dụng ở mức độ cao
  Tổng điểm
  = %
  
  Nội dung
  Xác định được nội dung phù hợp với yêu cầu bài
  (Đ)
  
  Vẽ đúng nội dung đề tài, mang tính giáo dục, phản ánh thực tế cuộc sống (Đ)
  Nội dung tư tưởng mang tính giáo dục cao, phản ánh thực tế sinh động, có chọn lọc
  (Đ)

  
  Họa tiết
  Họa tiết thể hiện nội dung bài
  (Đ)
  
  Họa tiết sinh động, phù hợp với nội dung
  (Đ)
  Họa lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với cuộc sống (Đ)

  
  Bố cục
  
  Sắp xếp được bố cục đơn giản
  (Đ)
  Sắp xếp bố cục có họa tiết
  nhóm chính, nhóm phụ
  (Đ)
  Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn
  (Đ)

  
  Đường nét
  
  Nét vẽ thể hiện nội dung bài
  (Đ)
  Nét vẽ tự nhiên, đúng hình
  (Đ)
  Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc.họa tiết , tạo được phong cách riêng (Đ)

  
  Màu sắc
  
  Lựa chọn gam màu theo ý thích
  (Đ)
  Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt
  (Đ)
  Màu sắc tình cảm, đậm nhạt phong phú, nổi bật trọng tâm bài (Đ)
  
  
  Xếp loại

  
  


  
  
  

  ĐỀ KIỂM TRA

  - Vẽ trang trí: Trang trí lều trại
  - Thời gian: 45’
  - Cắt dán làm mô hình trại( trại sinh hoạt hè, trại đông, trại sáng tác...). Bài làm mô hình nên không lưu bài mà trưng bày ở lớp học
  - Kích thước: A3
  THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
  (Đ)


  Mức độ cần đạt
  Điểm
  
  Nội dung
  - Xác định được nội dung phù hợp với bài
   (Đ)
  
  
  - Vẽ đúng nội dung bài, mang tính giáo dục, phản ánh thực tế cuộc sống
  (Đ)
  
  
  - Nội dung mang tính giáo dục cao, phản ánh thực tế sinh động, có chọn lọc
   (Đ)
  
  Họa tiết
  - Họa tiết thể hiện nội dung
  (Đ)
  
  
  - Họa tiết sinh động, phù hợp với nội dung
  (Đ)
  
  
  - Họa tiết chọn lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với cuộc sống
  (Đ)
  
  Bố cục
  - Sắp xếp được bố cục đơn giản
  (Đ)
  
  
  - Sắp xếp bố cục có Họa tiết nhóm chính, nhóm phụ
  (Đ)
  
  
  - Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn
  (Đ)
  
  Đường nét
  - Nét vẽ thể hiện nội dung bài
  (Đ)
  
  
  - Nét vẽ tự nhiên, đúng hình
  (Đ)
  
  
  - Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc. Họa tiết đẹp, tạo được phong cách riêng
  (Đ)
  
  Màu sắc
  - Lựa chọn gam màu theo ý thích
  (Đ)
  
  
  - Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt
  (Đ)
  
  
  - Màu sắc tình cảm, đậm nhạt phong phú, nổi bật trọng tâm bài
  (Đ)
  
  Xếp loại
  (Đ)
  
  
  Dân Hoà, Ngày 10 Tháng 02 Năm 2017
  ra đề

  Hoàng Thị Yên Thuỷ

   
  Gửi ý kiến