Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  KIỂM TRA TOÁN 7 HK1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Lục Thanh Tú
  Ngày gửi: 18h:02' 24-02-2017
  Dung lượng: 82.0 KB
  Số lượt tải: 21
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng GD&ĐT TP Bến Tre Thứ______ngày_____tháng____năm 20___
  Trường TH-THCS Lê Hồng Phong KIỂM TRA TỔNG HỢP HỌC KÌ I
  Tên:…………………........Lớp:…… Môn: Toán – thời gian làm bài: 20 phút

  Điểm
  Chữ kí GVCB
  Chữ kí GVCT
  Lời phê
  
    
  
  
  
  
  I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,5đ)
  Lưu ý: Bao gồm phần Đại số và Hình học
  Câu 1. Nếu x < 0 thì |x| = ?
  a. |x| b. |–x| c. x d. –x
  Câu 2. Tính chất nào sau đây ứng với tính chất cơ bản của tỉ lệ thức ?
  a. Nếu thì ab=cd b. Nếu thì ac=db

  c. Nếu thì ad=bc d. Nếu thì da=cb

  Câu 3. Số 6439 làm tròn thành số:
  a. 6440 b. 6500 c. 6000 d. 6600
  Câu 4. Công thức nào ứng với công thức đại lượng tỉ lệ nghịch ?
  a. b. c. d. 
  Câu 5. Công thức nào ứng với công thức đại lượng tỉ lệ thuận ?
  a. b. c. d. 
  Câu 6. Cho ABC, biết = 20º, = gấp 2 lần góc. Tìm số đo góc ?
  a. 100º b. 50º c. 120º d. 45º
  Câu 7. Cho hai góc đối đỉnh, mỗi góc bằng 40º. Tìm số đo góc còn lại ?
  a. 45º b. 40º c. 55º d. 50º
  Câu 8. Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác: góc – cạnh – góc (g.c.g) vẽ yếu tố nào đầu tiên ?
  a. Vẽ 2 gốc trước b. Vẽ 1 cạnh trước
  c. Vẽ 1 gốc trước d. Vẽ 2 cạnh trước
  Câu 9. Tam giác vuông với góc vuông có số đo bao nhiêu ?
  a. 30º b. 60º c. 90º d. 120º
  Câu 10. Cho các cặp cạnh nào bằng nhau ?
  a. b. c. d. 
  A  C


  B


  -----------Hết----------

  Phòng GD&ĐT TP Bến Tre Thứ______ngày_____tháng____năm 20___
  Trường TH-THCS Lê Hồng Phong KIỂM TRA TỔNG HỢP HỌC KÌ I
  Tên:…………………........Lớp:…… Môn: Toán – thời gian làm bài: 70 phút

  Điểm
  Chữ kí GVCB
  Chữ kí GVCT
  Lời phê
  
    
  
  
  
  
  II – PHẦN TỰ LUẬN (7,5đ)
  Câu 1. Thực hiện phép tính (bằng các hợp lí nếu có thể) (1đ)
  a. 
  b. 3
  Câu 2.Tìm x, biết : (1,5đ)
  a. 
  b. 
  Câu 3. Cho . Các tia phân giác của các góc và cắt nhau tạo I. Vẽ , , 
  Chứng minh rằng : 


  -----------Hết----------

   
  Gửi ý kiến