Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 15 phút tin 8 tuần 25 có đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nguyên Thanh Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:36' 28-02-2017
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Bắc Bình 1
Họ và tên: …………………………………………….
Lớp:……………
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TIN HỌC 8 – TIẾT:49– TUẦN 25

Điểm:
 Lời phê của giáo viên: Mã đề 1
I/ Phần trắc nghiệm: 4đ
A. Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Trong các hoạt động sau đây hoạt động nào lặp với số lần chưa biết trước?
a. Mỗi tuần em đi học 6 ngày b. Mỗi ngày em ăn cơm 3 lần
c. Mỗi tối em đọc bài đến khi thuộc d. Mỗi ngày em đánh răng 2 lần.
Câu 2: Các lệnh được lặp với số lần chưa xác định trước phụ thuộc vào gì?
a. Điều kiện b. Biến và Hằng.
c. Câu lệnh d. Số lần lặp
Câu 3: Trong lệnh lặp while .... do. Nguyên nhân nào dẫn đến vòng lặp vô tận?
a. Câu lệnh lặp quá dài b. Điều kiện lặp luôn luôn sai
c. Điều kiện lặp luôn luôn đúng d. Câu lệnh lặp viết không đúng cú pháp
Câu 4: Điều kiện “trong cấu trúc lện lặp với số lần chưa biết trước” thường là gì?
a. Một phép so sánh. b. Có thể là một câu lệnh đơn giản.
c. Một câu lệnh ghép. d. Một hằng số
Câu 5: Khi cấu trúc lệnh lặp hoạt động, nó thực hiện việc gì trước?
a. Thực hiện câu lệnh. b. Kiểm tra điều kiện.
c. Tìm số lần cần lặp. d. Kiểm tra các bước lặp
Câu 6: Có thể sử dụng cấu trúc While....do thay cho cấu trúc for...do được không?
a. Có thể thay thế được. b. Không thể nào.
c. Tùy trường hợp. d. Tùy thuộc vào máy tính
B. Điền câu trả lời vào khoảng trống
Câu lệnh lặp được thực hiện như sau:
Bước 1: Kiểm tra điều kiện.
Bước 2: Nếu điều kiện sai, ………….. sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. Nếu điều kiện đúng, ……………. câu lệnh và quay lại bước 1
II/ Tự Luận: 6đ
Câu 1 (2đ): Hãy viết cấu trúc của câu của lệnh lặp với số lần chưa biết trước.
Câu 2 (2đ): Hãy chỉ ra lỗi sai trong các câu lệnh sau đây:
x:= 10; while x:= 10 do a:= a+5;
x:= 10; while x= 10 do a:= a+5;
Câu 3 (2đ): Em hãy nêu 2 ví dụ về hoạt động lặp với số lần chưa biết trước.
BÀI LÀM
Trường THCS Bắc Bình 1
Họ và tên: …………………………………………….
Lớp:……………
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TIN HỌC 8 – TIẾT:49– TUẦN 25

Điểm:
 Lời phê của giáo viên: Mã đề 2
I/ Phần trắc nghiệm: 4đ
A. Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Trong lệnh lặp while .... do. Điều kiện thế nào để dừng vòng lặp?
a. Điều kiện dài b. Điều kiện sai
c. Điều kiện lặp luôn luôn đúng d. Câu lệnh lặp viết không đúng cú pháp
Câu 2: Có thể sử dụng cấu trúc While....do thay cho cấu trúc for...do được không?
a. Không thể nào. b. Tùy thuộc vào máy tính
c. Tùy trường hợp. d. Có thể thay thế được.
Câu 3: Cấu trúc câu lệnh lặp While....do có đặc điểm khác với for....do là:
a. Kiểm tra các bước lặp trước b. Tìm số lần cần lặp trước
c. Kiểm tra điều kiện trước d. Thực hiện câu lệnh trước
Câu 4: Trong ngôn ngữ lập trình Điều kiện thường là?
a. Một hằng số b. Có thể là một câu lệnh đơn giản.
c. Một câu lệnh ghép. d. Một phép so sánh.
Câu 5: Trong các hoạt động sau đây hoạt động nào lặp với số lần chưa biết trước?
a. Nếu không bị bệnh em sẽ đi học mỗi ngày. b. Mỗi ngày em ăn cơm 3 lần
 
Gửi ý kiến