Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  kiểm tra công nghệ 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường THCS Tân Tiến
  Ngày gửi: 10h:50' 04-03-2017
  Dung lượng: 36.0 KB
  Số lượt tải: 162
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA HỌC KỲ 1
  Môn : CÔNG NGHỆ 7
  NĂM HỌC: 2016 - 2017
  KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
  Nội dung kiến thức
  Mức độ nhận thức
  Cộng
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Vận dụng ở mức cao hơn
  
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Nội dung
  Bài 12,13
  Biết được tác hại của sâu bệnh. Cho được một số ví dụ nhận biết được bệnh cây
  Nắm được nguyên tắc và các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại
  Hiểu được các kiểu biến thái của côn trùng
  .Cách khắc phục nhược điểm của biện pháp hóa học
  
  
  
  
  Số câu hỏi
  4
  1
  3
  
  
  
  
  
  8
  
  Số điểm
  1
  3
  0,75
  
  
  
  
  
  4,75 ( 47,5%)
  
  
  
  
  
  
  
  
  Nội dung
  Bài 14
  
  Phân biệt được độ độc của các loại thuốc trừ sâu, bệnh hại
  Nhận biết được một số dạng thuốc
  
  
  
  Số câu hỏi
  
  
  
  1
  2
  
  
  
  3
  
  Số điểm
  
  
  
  2
  0,5
  
  
  
  2,5 (25%)
  
  Nội dung
  Bài 15
  Nắm được các công viếc làm đất, tác dụng của từng việc
  
  
  
  
  
  Số câu hỏi
  
  1
  
  
  
  
  
  
  1
  
  Số điểm
  
  2
  
  
  
  
  
  
  2 ( 20%)
  
  Nội dung bài 16
  Biết được các vụ gieo trồng Các phương pháp gieo trồng
  Hiểu được thời gian của từng vụ gieo trồng
  
  
  
  
  Số câu hỏi
  2
  
  1
  
  
  
  
  
  3
  
  Số điểm
  0,5
  
  0,25
  
  
  
  
  
  0,75 (7,5%)
  
  Tổng
  6 câu
  1,5 điểm
  2 câu
  5 điểm
  4 câu
  1 điểm
  1 câu
  2 điểm
  2 câu
  0,5 điểm
  
  
  
  15 câu
  10 điểm
  (100%)
  
  

  TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN
  Họ và tên:……………………
  Lớp:……..
  KIỂM TRA HỌC KỲ I
  NĂM HỌC : 2016-2017
  Môn: Công nghệ 7
  Thời gian: 15 phút
  DUYỆT

  
  Điểm TN
  Điểm TL
  Tổng
  Lời phê của thầy cô
  MÃ ĐỀ

  1

  
  
  I.Trắc nghiệm ( 3 điểm)
  Phần I ( 2 đ) Dùng bút khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
  1.Ở biến thái hoàn toàn, giai đoạn côn trùng gây hại cây trồng nhiều nhất là:
  A.Trứng B.Nhộng C.Sâu non D.Sâu trưởng thành
  2. Thuốc bột thấm nước viết tắc là:
  A. WP B. G C. SP D. H
  3. SC là viết tắc của thuốc:
  A. Thuốc hạt B. Thuốc nhũ dầu C. Thuốc sữa D Thuốc bột thấm nước
  4. Khắc phục nhược điểm của biện pháp hóa học trong biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại:
  A. Sử dụng đúng thuốc B. Phun quá liều lượng
  C. Phun ngược chiều gió D. Phun lúc mưa
  5. Có mấy vụ gieo trồng trong năm:
  A.1 B.2 C. 3 D. 4
  6. Có mấy phương pháp gieo trồng:
  A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
  7. Vụ đông xuân bắt đầu từ tháng mấy:
  A. Tháng 1 B. Tháng 11 C. Tháng 2 D. Tháng 3
  8. Côn trùng có mấy kiểu biến thái:
  A. 2 B. 6 C. 3 D. 4
  Phần II . Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B sao cho thích hợp. (1 điểm)
  A
  B
  Trả lời
  
  1.Vệ sinh đồng ruộng
  A.Để tránh thời kì sâu bệnh phát sinh mạnh
  
  1 →
  
  2. Luân canh
  B. Trừ mầm móng sâu, bệnh
  
  2 →
  
  3. Gieo trồng đúng thời vụ
  C. Làm thay đổi điều kiện sống và nguồn thức ăn của sâu, bệnh
  3 →
  
  4. Sử dụng giống chống sâu, bệnh
  D. Tăng sức chống chịu của sâu bệnh
  
  4 →
  
  

  TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN
  Họ và tên:……………………
  Lớp:……..
  KIỂM TRA HỌC KỲ I
  NĂM HỌC : 2016-2017
  Môn: Công nghệ 7
  Thời gian: 15 phút
  DUYỆT

  
  Điểm TN
  Điểm TL
  Tổng
  Lời phê của thầy cô
  MÃ ĐỀ

  2

  
  
  I.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓