Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  kiểm tra trắc nghiệm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Diệu Hoa
  Ngày gửi: 14h:53' 09-03-2017
  Dung lượng: 75.5 KB
  Số lượt tải: 40
  Số lượt thích: 0 người
  Chương IV:oxi- không khí
  Câu1: Hãy cho biết 3,01.1024 tử oxi có khối lượng bao nhiêu gam:
  A. 120g B. 140g C.160g D.150g
  Câu 2: Đốt cháy 3,1g photpho trong bình chứa 5g oxi.sau phản có chất nào còn dư?
  A. Oxi B. Photpho
  C. Hai chất vừa hết D. Không xác định được
  Câu3: Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?
  A.Oxi là phi kim hoạt động hoá học rất mạnh, nhất là ở nhịêt độ cao
  B.Oxi tạo oxit axit với hầu hết kim loại
  C.Oxi không có mùi và vị
  D.Oxi cần thiết cho sự sống
  Câu 4: Cho phản ứng: C + O2 -> CO2. Phản ứng trên là:
  A. Phản ứng hoá học B. Phản ứng toả nhiệt
  C. Phản ứng oxi hoá- khử D. Tất cả các ý trên đều đúng
  Câu 5: Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?
  A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt B. Sự cháy của than, củi, bếp ga
  C. Sự quang hợp của cây xanh D. Sự hô hấp của động vật
  Câu 6: Dãy oxit nào có tất cả các oxit đều tác dụng được với nước.
  A. SO3, CaO, CuO, Fe2O3 B. SO3, Na2O, CaO, P2O5
  C. ZnO, CO2, SiO2, PbO D. SO2, Al2O3, HgO, K2O
  Câu 7: Dãy chỉ gồm các oxit axit là:
  A. CO, CÔ2, MnO2, Al2O3, P2O5 B. CO2, SO2, MnO, Al2O3, P2O5
  C. FeO, Mn2O7, SiO2, CaO, Fe2O3 D. Na2O, BaO, H2O, H2O2, ZnO
  Câu 8: Một loại đồng oxit có thành phần gồm 8 phần khối lượng đồng và1 phần khối lượng oxi. Công thức của oxít đó là:
  A. CuO B. Cu2O C. Cu2O3 D. CuO3
  Câu 9: Oxit nào là oxit axit trong số các oxit kim loại cho dưới đây?
  A. Na2O B. CaO C. Cr2O3 D. CrO3
  Câu 10: Oxit kim loại nào dưới đây là oxit axit?
  A. MnO2 B. Cu2O C. CuO D. Mn2O7
  Câu 11: Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?
  A. CO2 B.CO C.SiO2 D. Cl2O
  Câu 12: Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?
  A. SO2 B.SO3 C.NO D. N2O5
  Câu 13: Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?
  A.N2O B.NO3 C.P2O5 D. N2O5
  Câu 14: Phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trong oxi nào cho dưới đây?
  A. CuO B. ZnO C.PbO D. MgO
  Câu 15: Oxit nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa axit?
  A. CO2( cacbon đioxit) B. CO( cacbon oxit)
  C. SO2 ( lưu huỳnh đoxit) D. SnO2( thiếc đioxit)
  Câu 16: Khi thổi không khí vào nước nguyên chất, dung dịch thu được hơI có tính axit. khí nào sau đây gây nên tính axit đó?
  A. Cacbon đioxit B. Hiđro C. Nitơ D. Oxi
  Câu 17: Thiếc có thể có hoá trị II hoặc IV. Hợp chất có công thức SnO2 có tên là:
  A. Thiếc penta oxit B. Thiếc oxit
  C. Thiếc (II) oxit D. Thiếc (IV) oxit
  Câu 18: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4 hoặc KNO3. Vì lí do nào sau đây?
   
  Gửi ý kiến