Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Đức Trung (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:32' 10-03-2017
  Dung lượng: 37.3 KB
  Số lượt tải: 299
  Số lượt thích: 0 người

  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ
  TRƯỜNG THCS LÊ ĐỘ

  Lớp: 6/1
  Họ và tên học sinh: …………………
  Đề kiểm tra 1 tiết Học kỳ II– KHỐI 6
  Môn: Tin học - Thời gian: 45 phút – Đề 1
  Ngày kiểm tra: …./…../……
  
  A. Trắc nghiệm (khoanh tròn vào đáp án đúng nhất) (3 điểm)
  Câu 1: Định dạng văn bản là:
  A. Định dạng đoạn văn bản C. Thay đổi kiểu chữ.
  B. Thay đổi phông chữ D. Tất cả các thao tác trên.
  C©u 2: Nót lÖnh nµo sau ®©y dïng ®Ó l­u v¨n b¶n
  A. B. C. D.
  C©u 3: Em sö dông hai nót lÖnh nµo sau ®©y ®Ó sao chÐp phÇn v¨n b¶n?
  A. vµ B vµ C. vµ D. vµ 
  C©u 4: Sö dông phÝm Delete ®Ó xo¸ ký tù W trong tõ TWO ta cÇn ®Æt con trá so¹n th¶o ë ®©u?
  A. §Æt ngay tr­íc ch÷ O. B. §Æt ngay tr­íc ch÷ W
  C. §Æt ngay tr­íc ch÷ T. D. §Æt ngay cuèi tõ TWO
  Câu 5: Để định dạng đoạn văn em sử dụng hộp thoại nào?
  A. Format-> Font B. Insert-> Paragraph
  C. File-> Paragraph D. Format->Paragraph
  Câu 6: Để di chuyển một phần văn bản, em sử dụng nút lệnh:
  A. Paste B. Cut C. Copy D. Undo 
  Câu 7: Công dụng của 2 nút lệnh: Times New Roman ( và A ( là:
  A. Chọn phông chữ, in đậm. B. Chọn phông chữ, gạch chân.
  C. Chọn phông chữ, gạch lề dưới. D. Chọn phông chữ, màu chữ.
  Câu 8: Để xoá các ký tự bên trái con trỏ soạn thảo thì nhấn phím?
  A. Backspace. B. End. C. Home. D. Delete.
  Câu 9: Để thoát khởi cửa sổ soạn thảo em chọn nút lệnh?
  A. B. C. D. 
  Câu 10: Có mấy kiểu căn lề đoạn văn bản?
  A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
  Câu 11: Nút dùng để định dạng kiểu chữ …(1)…, Nút dùng để định dạng kiểu chữ ..(2)…
  Nút dùng để định dạng kiểu chữ …(3)…, Nút dùng để …(4)……
  1. Nghiêng 2. Gạch chân 3. Căn lề trái 4. Đậm
  Thứ tự đúng là?
  A. 1,2,3,4 B. 2,3,1,4 C. 4,1,2,3 D. 4,2,1,3
  Câu 12: Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân... được gọi là:
  A.Phông chữ; B.Kiểu chữ. C.Cỡ chữ. D.Màu chữ

  Câu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  
  Đáp án
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  B. Tự luận: (7 điểm)
  Câu 1. Trình bày các thành phần cơ bản của văn bản. (2 điểm)
  Câu 2: Nêu sự khác biệt giữa hai phím xoá Backspace và Delete?(1 điểm)
  Hãy nên thao tác di chuyển một đoạn văn đã có vào một vị trí khác? (1 điểm)
  Câu 3: Trình bày các bước định dạng font chữ, cỡ chữ, màu chữ. (3 điểm)



  BÀI LÀM
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓