Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de kiem tra

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Diệu
  Ngày gửi: 15h:39' 10-03-2017
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 120
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH
  TỔ: TOÁN – LÍ – TIN – CÔNG NGHỆ
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
  MÔN: TIN HỌC 6 (PHẦN LÍ THUYẾT)
  NĂM HỌC 2014 – 2015
  cấp độ


  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TNK
  TL
  TNK
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Chủ đề 1:
  Soạn thảo văn bản đơn giản.

  Nhận biết được các nút lệnh: khởi động, mở, lưu.. của phần mềm soạn thảo
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  2
  0,5đ
  
  
  
  
  
  
  
  2
  0,5đ
  5%
  
  Chủ đề 2:
  Chỉnh sửa và định dạng văn bản.
  Nhận biết các lệnh để chỉnh sửa, định dạng văn bản
  Hiểu cách để chỉnh sửa, định dạng văn bản
  Vận dụng để trình bày định dạng một văn bản theo yêu cầu
  
  
  
  Số câu
  Số điểm,
  Tỉ lệ %
  3
  0,75đ
  
  1
  0,25đ
  1

  
  1

  
  
  6
  5
  50%
  
  Chủ đề 3:
  Tìm kiếm và thay thế.
  Nhận biết được lệnh tìm kiếm và thay thế
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  1
  0,25đ
  
  
  
  
  
  
  
  1
  0,25đ
  2,5%
  
  Chủ đề 4:
  Thêm hình ảnh để minh họa
  Nhận biết được lệnh chèn hình ảnh
  Hiểu cách thay đổi bố trí ảnh trên văn bản
  
  Vận dụng để chèn và bố trí hình ảnh vào văn bản
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  1
  0,25đ
  
  
  1
  0,75đ
  
  
  
  1

  3

  20%
  
  Chủ đề 5:
  Trình bày cô đọng bằng bảng
  Nhận biết lệnh tạo bảng
  Hiểu cách xóa, chèn hàng cột trong bảng
  Vận dụng để tạo bảng và trình bày bảng theo yêu cầu
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  1
  0,25đ
  
  
  1
  0,25đ
  2
  1,75đ
  
  
  
  4
  2,25đ
  22,5%
  
  Tổng số câu
  Tổng điểm
  Tỉ lệ %
  8

  20%
  6

  40%
  1

  30%
  1

  10%
  16
  10đ
  100%
  
  
  Người ra đề

  Nguyễn Thị Doanh

  TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
  TỔ: TOÁN – LÍ – TIN – CÔNG NGHỆ MÔN: TIN HỌC 6 (PHẦN LÍ THUYẾT) Lớp: 6A… NĂM HỌC: 2014 – 2015 Họ và tên: ……………………………... Thời gian làm bài: 45 phút  Điểm
  Lời phê của GV
  
  
  Đề 1
  I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm).
  Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
  Câu 1: Muốn khởi động chương trình soạn thảo văn bản Word, em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào dưới đây trên màn hình nền?
  A. B. C. D. 
  Câu 2: Trong phần mềm soạn thảo Word 2003 để tìm kiếm phần văn bản, ta thực hiện lệnh:
  A. File ( Save ... B. File ( Open ...
  C. File ( Page Setup… D. Edit (Find ...
  Câu 3: Trong định dạng kí tự nút lệnh nào sau đây để định dạng kiểu chữ in đậm?
  A. B. C. D. 
  Câu 4: Để trình bày trang văn bản em chọn lệnh:
  A. File ( Save ... B. File ( Open ...
  C. Edit (Replace ... D. File (Page Setup…
  Câu 5: Để xóa các hàng em sử dụng lệnh:
  A. Table ( Delete ( Rows. B. Table ( Delete ( Columns.
  C. Table ( Delete ( Table. D. Table ( Insert( Table.
  Câu 6: Để phục hồi trạng thái của văn bản trước đó, ta dùng nút lệnh:
  A. B. C. D. 
  Câu 7: Để mở
   
  Gửi ý kiến