Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề kiểm tra 15p Tin 6 HK2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tiến Dũng (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:20' 11-03-2017
  Dung lượng: 814.0 KB
  Số lượt tải: 160
  Số lượt thích: 0 người
  Họ và tên: ………….………………… BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT
  Lớp: 6 ….. Môn: Tin học


  ĐIỂM
  
  LỜI PHÊ CỦA THẦY, CÔ GIÁO
  
  

  Câu 3:Muốn khởi động chương trình soạn thảo văn bản Word, em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào dưới đây trên màn hình nền?
  A. B. C. D. 

  Câu 4: Thao tác để định dạng đoạn văn?
  A. Format-> Font B. Insert-> Paragraph
  C. Format->Paragraph D. File-> Paragraph

  Câu 5: Để sao chép một phần văn bản, em sử dụng nút lệnh:
  A. Paste B. Cut C. Copy D. Undo 

  Câu 6: Để chọn kiểu chữ đậm, chữ nghiêng em chọn nút lệnh nào dưới đây:
  A. và B. và C. và D. và 

  Câu 7: Để thực hiện lưu văn bản em sử dụng phím tắt nào?
  A. Shift+X B. Ctrl+S C. Alt + X D. Ctrl+A

  Câu 8: Sau khi khởi động, Word mở một văn bản mới có tên tạm thời là:
  A. Word.doc B. Chưa có tên C. Document 1 D. Doc

  Câu 9: Công dụng của nút lệnh: Times New Roman ( là:
  A. Chọn cỡ chữ. B. Chọn phông chữ.
  C. Chọn kiểu chữ. D. Chọn màu chữ.

  Câu 10: Để xoá các ký tự bên trái con trỏ soạn thảo thì nhấn phím?
  A. Backspace. B. End. C. Home. D. Delete.

  Câu 11: Để thoát khởi cửa sổ soạn thảo em chọn nút lệnh:
  A. B. C. D. 

  Câu 12: Em sử dụng những nút lệnh nào để di chuyển và dán văn bản:
  A. và B. và C. và D. và 

  Câu 13: Đuôi mở rộng của phần mềm soạn thảo Word là:
  A. .txt B. .doc C. .exe D. .xls

  Câu 14: Có mấy kiểu gõ phổ biến nhất hiện nay để gõ chữ Việt khi soạn thảo văn bản?
  A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

  Câu 15: Nút lệnh dùng để:
  A. Tăng mức thụt lề trái B. Căn khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn
  C. Giảm mức thụt lề trái D. Căn khoảng cách giữa các đoạn văn

  Câu 16: Để phục hồi trạng thái của văn bản trước đó, ta dùng nút lệnh:
  A. B. C. D. 

  Câu 17: Để mở rộng cửa sổ soạn thảo Word em chọn nút lệnh:
  A. B. C. D. 

   
  Gửi ý kiến