Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề thi hsg Cấp trường môn địa lí 9 2016- 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Phương Hướng
  Ngày gửi: 21h:21' 12-03-2017
  Dung lượng: 54.0 KB
  Số lượt tải: 119
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Phương Hướng)

  PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG SƠN 
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHẮC VIỆN

  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 9
  Năm học 2016 - 2017
  Môn thi: Địa lý
  Thời gian 120 phút
  
  
  Câu 1: (4 điểm):
  Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí nước ta? Ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta?
  Câu 2: ( 4 điểm)
  Cho biết những mặt mạnh và mặt tồn tại của nguồn lao động nước ta? Vì sao việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta? Hướng giải quyết.
  Câu 3: (4 điểm)
  Dựa vào Atlat và kiến thức đã học hãy cho biết:
  1. Trong các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta thì nhân tố nào được coi là yếu tố quyết định để tạo nên những thành tựu to lớn trong nông nghiệp hiện nay? Hãy phân tích ảnh hưởng của nhân tố đó.
  2. Trình bày về vai trò, tình hình sản xuất và phân bố cây lương thực chính ở nước ta?

  Câu 4: (4,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
  a.Trình bày đặc điểm vùng biển nước ta.
  b. Để khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên vùng biển cần có những biện pháp nào?
  Câu 5 ( 4,0 điểm): Cho bảng số liệu sau:
  Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 1995- 2002.
  Đơn vị: tỷ đồng
  Thành phần kinh tế
  1995
  2002
  
  Kinh tế nhà nước
  Kinh tế ngoài nhà nước
  Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
  51990.5
  25451.0
  25933.2
  104348.2
  63948.0
  91906.1
  
  Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 1995 – 2002.
  Nhận xét và giải thích cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta giai đoạn 1995 -2002 .  PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG SƠN 
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHẮC VIỆN

  HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 9
  Năm học 2013 - 2014
  Môn thi: Địa lý
  
  


  Câu 5 ( 4đ)
  *Xử lí số liệu.0.5đ
  Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 1995- 2002( Đơn vị: %)

  Thành phần kinh tế
  1995
  2002
  
  Kinh tế nhà nước
  Kinh tế ngoài nhà nước
  Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
  50,3
  24,6
  25,1
  40,1
  24,6
  35,5
  
  
  
  
  *Bảng so sánh quy mô, bán kính.0.5đ

  Năm
  1995
  2002
  
  Quy mô
  1
  2,5
  
  Bán kính
  1
  1,6
  
  *Vẽ biểu đồ:1đ
  - Dạng biểu đồ tròn (những dạng biểu đồ khác không cho điểm).
  - Yêu cầu: vẽ đúng(số liệu,đơn vị), có đủ các yếu tố(năm, chú giải, tên biểu đồ, ghi số liệu)
  (Nếu thiếu, sai mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm)
  
  *Nhận xét:2đ
  - Cơ cấu thành phần kinh tế trong công nghiệp có những chuyển biến tích cực phù hợp với đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kì đổi mới:
  + Thành phần kinh tế nhà nước giảm về tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo.
  +Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng(10,2%)
  + Thành phần kinh tế nhà nước không có biến động
  
  
   
  Gửi ý kiến