Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de thi dia 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: võ văn đỏ
  Ngày gửi: 14h:57' 13-03-2017
  Dung lượng: 43.5 KB
  Số lượt tải: 100
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  LONG AN

  ĐỀ THI CHÍNH THỨC
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
  MÔN THI: ĐỊA LÝ
  NGÀY THI: 11/4/2012
  THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)

  
  Câu 1: (3 điểm)
  a. Tỉ lệ bản đồ cho ta biết điều gì? Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện như thế nào?
  b. Khoảng cách từ Thành phố Tân An (tỉnh Long An) đến Thành phố Hồ Chí Minh là 50 km. Trên một bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được
  2,5cm. Hỏi bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu ?
  Câu 2: (1 điểm)
  Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc ?
  Câu 3: (2 điểm) 
  Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam hãy nhận xét về đặc điểm của địa hình nước ta.
  Câu 4: (2 điểm) 
  Đặc trưng khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là gì? Vì sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh như hai miền phía bắc ?
  Câu 5: (4 điểm)
  Cho bảng số liệu sau:
  Dân số thành thị và nông thôn ở Việt Nam (đơn vị: triệu người)
  Năm
  1989
  2000
  2007
  
  Nông thôn
  51,5
  58,9
  61,8
  
  Thành thị
  12,9
  18,8
  23,3
  
   a. Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện cơ cấu dân số thành thị và nông thôn ở nước ta qua các năm.
  b. Qua bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và giải thích về sự phân bố dân cư giữa thành thị và nông thôn ở nước ta.
  Câu 6: (4 điểm)
  Dựa vào bảng số liệu sau:
  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo vùng, năm 2002 (đơn vị: nghìn tỉ đồng)
  Vùng
  Đồng bằng sông Hồng
  Trung du và miền núi Bắc Bộ
  Bắc Trung Bộ
  Duyên hải Nam Trung Bộ
  Tây Nguyên
  Đông Nam Bộ
  Đồng bằng sông Cửu Long
  
  
  53,2
  20,1
  17,8
  26,5
  9,2
  89,4
  53,8
  
  Hãy nhận xét và giải thích về hoạt động thương mại giữa các vùng ở nước ta.
  Câu 7: (4 điểm)
  Trong phát triển kinh tế -xã hội, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì ?
  (Học sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam khi làm bài.)
  --- Hết---
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  LONG AN

  ĐỀ THI CHÍNH THỨC
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
  MÔN THI: ĐỊA LÝ
  NGÀY THI: 11/4/2012
  THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)

  
  
  HƯỚNG DẪN CHẤM
  Câu 1: (3 điểm)
  a.Tỉ lệ bản đồ cho ta biết điều gì? Cách biểu hiện của tỉ lệ bản đồ.
  -Tỉ lệ bản đồ chỉ rõ mức độ thu nhỏ của khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với thực tế trên mặt đất. (0,5đ )
  -Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện ở hai dạng:
  + Tỉ lệ số: Là một phân số luôn có tử số là một. (0,25đ )
  + Tỉ lệ thước: Tỉ lệ được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo đã tính sẵn, mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực địa. (0,25đ )
  b. Tính tỉ lệ bản đồ:
  - Khoảng cách từ Thành phố Tân An (tỉnh Long An) đến Thành phố Hồ Chí Minh trên thực địa là: 50km = 5.000.000cm (0,5đ )
  - Khoảng cách từ Thành phố Tân An (tỉnh Long An) đến Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ đo được 2,5cm. (0,5đ )Vậy 1cm trên bản đồ bằng bao nhiêu cm trên thực địa?
  - Ta có: 5.000.000cm : 2,5cm = 2.000.000cm (0,5đ)
  - Bản đồ đó có tỉ lệ: 1:2.000.000 (0,5đ )
  Câu 2: (1 điểm)
  Các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc là do :
  - Việc bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức trong quá trình phát triển kinh tế của nhiều nước (0,25đ) đã làm cho cảnh quan thiên nhiên bị phá hoại, đe dọa sự phát triển bền vững của khu vực
   
  Gửi ý kiến