Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KIEM TRA 45' HOC KY II

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nghiem Quang Thuan
  Ngày gửi: 20h:54' 13-03-2017
  Dung lượng: 36.0 KB
  Số lượt tải: 380
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Tuấn Minh)
  Trường THCS LONG CHÂU
  Lớp 8:………
  Họ và tên: …………….. ………
  đề thi kiểm tra 1 TIếT
  Thêi gian 45’
  
  
  
  
   Điểm
  Lời phê
  
  
  I. Trắc nghiệm (3điểm)
  Câu 1: chạy chương trình trong pascal ta dùng tổ hợp phím : a/ Ctrl + F7 b/ Ctrl + F8 c/ Ctrl + F9 d/ Ctrl + F10
  Cậu 2:Các câu lệnh Pascal nào sau hợp lệ : a/ for i:=100 to 1 do writeln(‘A’) b/ for i:= 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’) c/ for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’) d/ for i:=1 to 10 do writeln(‘A’);
  Câu 3: Cấu trúc của vòng lặp FOR – DO là : a/ For := < giá trị đầu> to do ;
  b/ For := < giá trị cuối> to do ; c/ For := < giá trị cuối> downto do ;
  d/ For := < giá trị đầu> downto do ; Câu 4: trúc của vòng lặp WHILE - DO có dạng: a/ While <điều kiện1> do < điều kiện2>; b/ While <điều kiện> do ; c/ While do <điều kiện>; d/ While do ;
  Câu 5: Trong Pascal kết quả của phép toán : (7 Mod 2) bằng: a/ 4 b/ 2 c/ 3 d/ 1
  Câu 6: Khi viết câu lệnh lặp dạng For…do.
  a/ Giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối c/ Giá trị cuối lớn hơn giá trị đầu
  c/ Giá trị đầu bằng giá trị cuối d/ Tất cả đều sai
  II. Tự luận (7 điểm)

  Câu 1: Khi nào xảy ra “lặp vô hạn” viết một đoạn chương trình (2 điểm)
  Câu 2: Sau khi thực hiện xong đoạn chương trình sau, thì chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp với giá trị của biến bằng bao nhiêu (2 điểm)
  M:=0;
  For i:=1 to 5 do M:=M+2;
  Câu 3: Viết chương trình tính tổng S=1+1/2+1/3+...+1/n.(4điểm) (Lưu ý: Sử dụng lệnh lặp While……do)  Bài Làm
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  No_avatar

  đề này rất dễ

   

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng