Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de kt 1 tiết

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lý Hiên
  Ngày gửi: 09h:29' 14-03-2017
  Dung lượng: 47.5 KB
  Số lượt tải: 70
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA 45’ HỌC KỲ II ĐỀ :1
  MÔN: GDCD 11
  HỌ VÀ TÊN :………………………………………………LỚP:………….

  Câu 1: Bản chất của nhà nước là gì?
  Vì lợi ích của giai cấp áp đảo về số lượng.
  Mang bản chất của các giai cấp chủ yếu trong xã hội.
  Mang bản chất của giai cấp thống trị.
  Vì lợi ích của tất cả các giai cấp trong xã hội.
  Câu 2: Bản chất giai cấp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tập trung nhất là gì?
  Sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với nhà nước
  Phục vụ lợi ích của nhân dân
  Do nhân dân xây dựng nên
  Thể hiện ý chí của nhân dân
  Câu 3: Đặc trưng trên lĩnh vực văn hóa ở xã hội XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng là gì?
  Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc
  Nền văn hóa kế thừa những truyền thống dân tộc
  Nền văn hóa tiến bộ
  Nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
  Câu 4: Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam giai cấp nào giữ vai trò hạt nhân đoàn kết các giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội?
  Nông dân
  Địa chủ
  Công nhân
  Tư sản
  Câu 5: Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của ai?
  Người thừa hành trong xã hội.
  Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.
  Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.
  Giai cấp công nhân.
  Câu 6: Nhà nước xuất hiện do đâu?
  Do lực lượng siêu nhiên áp đặt từ bên ngoài vào.
  Do ý chí của giai cấp thống trị.
  Là một tất yếu khách quan.
  Do ý muốn chủ quan của con người.
  Câu 7: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội có bao nhiêu hình thức?
  5 2 3 4
  Câu 8: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào?
  Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.
  Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
  Tất cả các giai cấp trong xã hội.
  Giai cấp công nhân.
  Câu 9: Vì sao Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân?
  Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính đảng là Đảng Cộng sản lãnh đạo.
  Nhà nước có được là thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
  Nhà nước có được là thành quả cách mạng của giai cấp công nhân
  Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động
  Câu 10: Hai hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội được gọi là gì?
  Quá độ trực tiếp và quá độ trung gian
  Quá độ trực tiếp và quá độ gián tiếp
  Quá độ trực tiếp và qua độ trực tuyến
  Quá độ trực tuyến và quá độ gián tiếp
  Câu 11: Ở địa phương em khi có việc quan trọng chính quyền địa phương mời dân đến họp để bàn công việc, việc làm đó của chính quyên địa phương nhằm phát huy quyền nào của nhân dân?
  Quyền dân chủ Quyền bình đẳng
  Quyền lao động Quyền được bảo đảm an toàn xã hội
  Câu 12: Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì?
  Pháp luật,nhà tù. Pháp luật, quân đội.
  Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.
  Pháp luật, kỷ luật.
  Câu 13: Hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam là gì?
  Theo quy luật khách quan.
  Thông qua một giai đoạn trung gian.
  Quá độ trực tiếp.
  Quá độ gián tiếp.
  Câu 14:Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân
   
  Gửi ý kiến