Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  KT 1 TIET HKII 2015-2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Hưng
  Ngày gửi: 15h:38' 14-03-2017
  Dung lượng: 76.5 KB
  Số lượt tải: 463
  Số lượt thích: 0 người
  MA TRẬN NHẬN THỨC

  Chủ đề
  CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
  Tổng
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng thấp
  Vận dụng cao
  
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  1: Màu sắc trên trang chiếu
  Biết dùng nút lệnh để trình chiếu hoặc thêm trang chiếu
  
  
  Vận dụng được thao tác tạo màu nền cho trang chiếu
  
  
  
  
  Số câu:
  2
  
  
  
  
  1
  
  
  3
  
  Số điểm:
  1 đ
  
  
  
  
  2 đ
  
  
  3 đ
  
  Tỷ lệ %
  10 %
  
  
  
  
  20 %
  
  
  30 %
  
  2: Thêm hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu
  Biết được mục đích chèn thêm hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu
  Hiểu thao tác thêm hình ảnh vào trang chiếu
  
  
  
  
  
  
  Số câu:
  
  1
  1
  
  
  
  
  
  2
  
  Số điểm:
  
  1 đ
  0.5 đ
  
  
  
  
  
  1.5 đ
  
  Tỷ lệ %
  
  10 %
  5 %
  
  
  
  
  
  15 %
  
  3: Tạo hiệu ứng động vào trang chiếu
  Biết được mục đích tạo hiệu ứng động cho các nội dung của 1 trang chiếu
  Hiểu thao tác tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu
  
  
  Vận dụng được ý nghĩa đặt hiệu ứng chuyển trang chiếu
  
  
  Số câu:
  2
  
  1
  
  
  
  
  1
  4
  
  Số điểm:
  1 đ
  
  0.5 đ
  
  
  
  
  1 đ
  2.5 đ
  
  Tỷ lệ %
  10 %
  
  5 %
  
  
  
  
  10 %
  25 %
  
  4: Một vài lưu ý khi sử dụng trình chiếu
  
  
  Hiểu được 1 số điều cần tránh khi trình chiếu
  
  
  
  
  
  
  Số câu:
  
  
  
  1
  
  
  
  
  1
  
  Số điểm:
  
  
  
  3 đ
  
  
  
  
  3 đ
  
  Tỷ lệ %
  
  
  
  30 %
  
  
  
  
  30 %
  
  T. số câu
  4
  1
  2
  1
  
  1
  
  1
  10
  
  T. điểm
  2 đ
  1 đ
  1 đ
  3 đ
  
  2 đ
  
  1 đ
  10 đ
  
  Tỷ lệ %
  20 %
  10 %
  10 %
  30 %
  
  20 %
  
  10 %
  100 %
  
  I - PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
  Câu 1: Trình chiếu bài trình chiếu ngoài dùng Slide Show ( View Show ta còn dùng phím:
  A. F1 B. F7 C. F3 D. F5
  Câu 2: Thêm một trang chiếu mới :
  A. Insert ( Slide Numbers B. Insert ( Table
  C. Insert ( New Slide D. Insert ( Picture
  Câu 3: Chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng lệnh:
  A. Insert ( Text box B. Insert ( Picture ( from file…
  C. Format ( Font D. Edit ( Select All.
  Câu 4: Đặt hiệu ứng chuyển trang:
  A. Slide Show ( View Show B. Slide Show ( Animation Schemes
  C. Slide Show ( Slide Transition D. Slide Show ( Hide Slide
  Câu 5: Ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang chiếu là:
  A. Văn bản B. Hình ảnh, phim C. Âm thanh D. Đối tượng
  Câu 6. Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:
  A. Tùy theo nội dung thể hiện để chọn âm thanh cho phù hợp..
  B. Bắt buộc phải có 2 hiệu ứng âm thanh trở lên.
  C. Bắt buộc phải có 1 hiệu ứng âm thanh đi kèm.
  D. Tuyệt đối không nên sử dụng hiệu ứng âm thanh.
  II - PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN
  Câu 7: Nêu các bước cần thực hiện để tạo màu nền cho một trang chiếu? (2 đ)
  Câu 8: Em hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các trang chiếu? (1 đ)
  Câu 9: Hãy nêu một số điểm cần tránh khi tạo nội dung cho bài trình chiếu? (3 đ)
  Câu 10: Em có thể đặt hai hiệu ứng cho một trang chiếu được không? Nếu được có nên không? Tại sao? (1 đ)
  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

  Câu
  Đáp án
  Điểm
  
  1
  D
  0.5
  
  2
  C
  0.5
  
  3
  B
  0
   
  Gửi ý kiến