Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề kiểm tra 1 tiết ( HKII)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Hương
  Ngày gửi: 05h:49' 15-03-2017
  Dung lượng: 22.2 KB
  Số lượt tải: 530
  Số lượt thích: 0 người
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ II. LỚP 11.
  MÔN GDCD
  Yêu cầu: Trắc nghiệm: 7 điểm – 21 câu.
  Tự luận: 3 điểm – 1 câu
  Tỉ lệ mức độ thống nhất: (1): 40%; (2): 30%; (3): 20%; (4): 10%
  PPCT: 7 tiết. Mức độ điểm cho các bài: Bài 9: 4 điểm; Bài 10: 3 điểm; Bài 11: 3 điểm ( có thể đổi vị trí điểm của bài 10 và 11 tùy giáo viên).
  Lưu ý: Để thuận lợi khi biên soạn câu hỏi giáo viên có thể chọn ra câu tự luận trong một bài; trắc nghiệm trong 2 bài.
  Mức độ
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng thấp
  Vận dụng cao
  Tổng
  
  Chủ đề
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Nhà nước xã hội chủ nghĩa
  Trình bày được khái niệm, bản chất, chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
  
  Hiểu được khái niệm, bản chức của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa..
  Trách nhiệm của công dân.
  
  Đánh giá bản chất, chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam trong đời sống thực tế.
  
  Vận dụng kiến thức đã học để xử lí tình huống trong đời sống thực tế.
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  5
  1,70
  17%
  
  4
  1,30
  13%
  
  2
  0,7 đ
  7%
  
  1
  0,33đ
  3,3%
  
  12 câu
  4 điểm
  4%
  
  Nền dân chủ XHCN
  Trình bày các biểu hiện của bản chất nền dân chủ XHCN.
  
  Hiểu được nội dung dân chủ trong các lĩnh vực đời sống và các hình thức dân chủ cơ bản.
  
  Nhận xét cách sử dụng các hình thức dân chủ trong đời sống thức tế.
  
  Vận dụng kiến thức đã học lựa chọn phương án xử lí tình huống cho phù hợp
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  4
  1,33 đ
  13,3%
  
  2
  0,7
  7%
  
  2
  0,7
  7%
  
  1
  0,33
  3,3%
  
  9 câu
  3 điểm
  30%
  
  Chính sách dân số và giải quyết việc làm.
  
  Trình bày các mục tiêu, phương hướng của chính sáchdân số, giải quyết việc làm.
  
  Lấy ví dụ minh họa cho từng phương hướng của chính sách dân số và giải quyết việc làm.
  
  
  
  Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống liên quan đến chính sách dân số và giải quyết việc làm.
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  1/2

  1,5 đ
  15%
  
  1/3

  1 đ
  10%
  
  
  
  1/5

  0,5 đ
  5%
  1
  3 đ
  30%
  
   Tổng số câu

  Tổng số điểm

  Tỉ lệ %
  9

  3 đ

  30%
  1/2

  1,5 đ

  15%
  6

  2 đ

  20%
  1/3

  1 đ

  10%
  4

  1,33 đ

  13,3%
  
  2

  0,7 đ

  7%
  1/5

  0,5 đ

  5%
  TN: 21 câu
  7 điểm
  70%
  TL: 1 câu
  3điểm
  30%
  
  I.TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm): Chọn đáp án đúng bằng cách tô đen vào chữ cái trong phiếu trả lời trắc nghiệm.
  ( Mỗi câu trả lời đúng được 0,33 điểm)
  Câu 9.1.a. Nhà nước ra đời khi trong xã hội có
  A. phân chia giai cấp B. chế độ tư hữu.
  C. phân chia tầng lớp. D. chế độ công hữu.
  Câu 9.2. a.Chế độ xã hội không chưa có nhà nước là chế độ
  A. phong kiến. B. tư bản C. XHCN. D. nguyên thủy.
  Câu 9. 3.a. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước của
  A. nông dân. B. nhân dân. C. công dân D. công nhân.
  Câu 9. 4. a.Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng
  A. pháp luật. B. chủ trương. C

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng