Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (HKII)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Hương
  Ngày gửi: 05h:52' 15-03-2017
  Dung lượng: 27.4 KB
  Số lượt tải: 253
  Số lượt thích: 0 người
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA I TIẾT HỌC KỲ II.
  GDCD LỚP 12
  Yêu cầu: Trắc nghiệm: 7 điểm – 21 câu.
  Tự luận: 3 điểm – 1 câu
  Tỉ lệ mức độ thống nhất: (1): 40%; (2): 30%; (3): 20%; (4): 10%
  PPCT: 7 tiết. Tỉ lệ điểm cho các bài: Bài 6 ( 2 tiết): 3 điểm ; Bài 7( 3 tiết): 4 điểm. Bài 8 ( 2 tiết): 3 điểm
  Mức độ
  Nhận biết (1)
  Thông hiểu (2)
  
  Vận dụng
  Cộng
  
  Chủ đề.
  TN
  TL
  TN
  TL
  Thấp ( 3)
  Cao (4)
  
  
  
  
  
  
  
  TN
  
  
  
  
  
  Công dân với các quyền tự do.
  ( 2 tiết)
  Khái niệm, nội dung quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; quyền tự do ngôn luận.
  
  Phân tích được các trường hợp cho phép khám xét chỗ ở của công dân
  giải thích được các hành vi sử dụng quyền hoặc xâm phạm quyền tự do ngôn luận; quyền đảm bảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín.
  
  Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá các hành vi liên quan đến các quyền tự do đã học
  
  Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  4
  1,33 đ
  13,3%
  
  2
  0,7đ
  7%
  
  2
  0,7đ
  7%
  
  1
  0,33đ
  3,3%
  
  Số câu:
  9
  Sốđiểm:3
  Tỉ lệ: 30%
  
  2. Công dân với các quyền dân chủ.
  Trình bày được khái niệm, nội dung quyền bầu cử, tham gia quản lí nhà nước; khiếu nại, tố cáo của công dân.
  Trình
  bày khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo.

  Xác định được các trường hợp thực hiện quyền bầu cử, tham gia quản lí nhà nước; khiếu nại, tố cáo của công dân.
  Xác định mục đích khiếu nại, tố cáo
  Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá các hành vi thực hiện các quyền dân chủ của công dân.
  Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá hành vi phù hợp với pháp luật.
  Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống hoặc chọn lựa các phương án giải quyết cho phù hợp với quy định của pháp luật
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
   3

  10%
  1/3
  0,75
  7,5
  1
  0,33đ
  3,3%
  1/3
  0,75 đ
  7,5
  1
  0,33 đ
  3,3%
  1/4
  0,5
  5%
  1
  0,33đ
  3,3%
  
  Số câu: 6
  2 điểm
  20%
  TL: 1 câu
  2 điểm
  20%
  
  3. Pháp luật với sự phát triển của công dân
  ( 2 tiết)
  Nêu được nội dung quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
  .
  Hiểu được nội dung các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
  
  Nhận xét, đánh giá các hành vi khi thực hiện quyền học tập, sáng tạo, phát triển trong đời sống.
  
  Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống cho phù hợp với quy định của pháp luật
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %

   4
  1,33 đ
  13,3%
  
  3
  0,7đ
  7%
  
  1
  0,33đ
  3,3%
  
  1
  0,33đ
  3,3%
  
  TN: 9
  Số điểm: 3
  Tỷ lệ 30%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ
   11
  3,7
  37%
  1/3
  0,75
  7,5
  6

  2o%
  1/3
  0,75 đ
  7,5
  4
  1,33 đ
  13,3%
  1/4
  0,5
  5%
  3
  1 đ
  10%
  
  TN: 24
  8 điểm
  80%
  TL: 1
  2điểm
  20%
  10 điểm
  100%
  
  
  BIÊN SOẠN CÂU HỎI
  TRẮC NGHIỆM: 8 điểm.Chọn đáp án đúng bằng cách tô đen vào chữ cái trong phiếu trả lời trắc nghiệm.
  ( Mỗi câu trả lời đúng được 0,33 điểm)
  Câu I.1.a. Quyền tự do ngôn luận có
   
  Gửi ý kiến