Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  MA TRẬN ĐỀ THPT QUÓC GIA

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Hương
  Ngày gửi: 05h:55' 15-03-2017
  Dung lượng: 24.8 KB
  Số lượt tải: 77
  Số lượt thích: 0 người
  MA TRẬN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA.
  Tổngsốtiết 25
  Sốcâucủamỗitiết = Tổngsốcâu : tổngsốtiết.
  40 câu/ 25 tiết = 1,6 câu/tiết
  Sốcâucủamỗibài = Sốcâumỗitiết x sốtiếtcủabàiđó.
  Vd: Bài 1 = 1,6 x 3 = 4.8 câu ( làmtròn 5 câu)
  Tínhsốcâucủamỗimứcđộ = Sốtiếtcủamỗibài :100 x tỉlệ %
  Nhậnbiết 40%. Vậysốcâu = 5 : 100 x 40 = 2 câu.
  Mứcđộ
  Nhậnbiết
  Thônghiểu
  Vậndụngthấp
  Vậndụngcao
  Tổng
  
  Chủđề
  
  
  
  
  
  
  Phápluậtvàđờisống
  ( 3 tiết)
  Nêuđượckháiniệm, đặctrưng,bảnchấtcủaphápluật; mốiquanhệgiữaphápluậtvớiđạođức.
  Hiểuđượcvaitròcủaphápluậtđốivớiđờisống.
  Nhậnxétđượccáchành vi vậndụngphápluậttrongđờisốngthựctế
  Vậndụngkiếnthứcđãhọcđểlựachọncácphươngánứngxửphùhợpvớiquyđịnhcủaphápluật.
  
  
  Sốcâu
  Sốđiểm
  Tỉlệ %
  2 câu
  0,5 điểm
  5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  5 câu
  1,25 đ
  12,5%
  
  Thựchiệnphápluật.
  ( 3 tiết)
  Nêuđượckháiniêmthựchiệnphápluật; cáchìnhthứcthựchiệnphápluật; kháiniệm vi phạmphápluật; tráchnhiệmpháplí; cácloại vi phạmphápluậtvàtráchnhiệmpháplí.
  Hiểuđượccáchìnhthứcthựchiệnphápluật; cácloại vi phạmphápluậtvàtráchnhiệmpháplí.
  Nhậnxét, đánhgiácáctìnhhuốngthựchiệnphápluậttrongđờisốngthựctế.
  Vậndụngkiếnthứcđãhọcđểlựachọncácphươngánứngxửphùhợpvớiquyđịnhcủaphápluật.
  
  
  Sốcâu
  Sốđiểm
  Tỉlệ %
  2 câu
  0,5 điểm
  5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  5 câu
  1,25 đ
  12,5 %
  
  Côngdânbìnhđẳngtrướcphápluật.
  ( 1 tiết)
  
  
  Nhậnxét, đánhgiácáchành vi trongthựctếđờisốngphùhợpvớiphápluật.
  Vậndụngkiếnthứcđãhọcđểxửlíhoặclựachọnphươngánxửlíphùhợpvớiphápluật.
  
  
  Sốcâu
  Sốđiểm
  Tỉlệ %
  
  
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  2 câu
  0,5
  5 %
  
  Quyềnbìnhđẳngcủacôngdântrongmộtsốlĩnhvựccủađờisốngxãhội.
  ( 3 tiết)
  Nêuđượckháiniệm, nội dung quyềnbìnhđẳngtronghônnhânvàgiađình; bìnhđẳngtronglaođộng; bìnhđẳngtrongkinhdoanh.
  Hiểuđượckháiniệm, nội dung quyềnbìnhđẳngtronghônnhânvàgiađình; bìnhđẳngtronglaođộng; bìnhđẳngtrongkinhdoanh.
  Nhậnxét, đánhgiáviệcthựchiệncácquyềnnàytrongđờisốngthựctếphùhợpvớiphápluật.
  
  
  
  Sốcâu
  Sốđiểm
  Tỉlệ %
  2 câu
  0,5 đ
  5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  2
  0,5 điểm
  5%
  
  5 câu
  1,25 đ
  12,5%
  
  Quyềnbìnhđẳnggiữacácdântộc, tôngiáo.
  ( 2 tiết)
  Nêuđượckháiniệm, nội dungquyềnbìnhđẳnggiữacácdântộc, tôngiáo.
  Hiểuđượcquyềnbìnhđẳnggiữacácdântộcvàtôngiáo.
  Nhậnxét, đánhgiácáchành vi thựchiệnquyềnbìnhđẳnggiữacácdântộcvàtôngiáotrongđờisốngthựctế.
  
  
  
  Sốcâu
  Sốđiểm
  Tỉlệ %
  1 câu
  0,25 điểm
  2,5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  
  3 câu
  0,75 đ
  7,5%
  
  Côngdânvớicácquyềntự do cơbản
  ( 4 tiết)
  Nêuđượckháiniệm, nội dung, ý nghĩacủamộtsốquyềntự do ngônluận.
  Hiểuđượckháiniệm, nội dung củamộtsốquyềntự do ngônluận.
  Nhậnxét, đánhgiáviệcthựchiệncácquyềntự do cơbảncủacôngdântrongđờisốngthựctế.
  
  
  
  Sốcâu
  Sốđiểm
  Tỉlệ %
  3 câu
  0,75 điểm
  7,5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  2
  0,5 điểm
  5%
  
  6 câu
  1,5 đ
  15%
  
  Côngdânvớicácquyềndânchủ.
  ( 3 tiết)
  Nêuđượckháiniệm, nội dung, ý nghĩavàcáchthựchiệncácquyềndânchủcủacôngdân.
  Hiểuđượcnội dung cácquyềndânchủcủacôngdân.
  Nhậnxét, đánhgiácáchthựchiệncácquyềndânchủtrongđờisốngthựctế.
  Vậndụngkiếnthứcđãhọclựachọnphươngánứngxửphùhợpvớiquyđịnhcủaphápluật.
  
  
  Sốcâu
  Sốđiểm
  Tỉlệ %
  2 câu
  0,5 đ
  5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  5 câu
  1,25 đ
  12,5%
  
  Phápluậtvớisựpháttriểncủacôngdân
  ( 2 tiết)
  Nêuđượcnội dung, kháiniệm, ý nghĩaquyềnhọctậpvàpháttriểncủacôngdân.
  TrìnhbàyđượctráchnhiệmcủaNhànướcvàcôngdân…
  Hiểuđượcnội dung quyềnhọctập, sángtạovàpháttriểncủacôngdân.
  Nhậnxétviệcthựchiệncácquyềnhọctập, sángtạovàpháttriểncủacôngdântheoquyđịnhcủaphápluật.
  Lựachọnphươngánứngxửphùhợpvớiquyđịnhcủaphápluật.
  
  
  Sốcâu
  Sốđiểm
  Tỉlệ %
   1câu
  0,25 điểm
  2,5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  
  3 câu
  0,75 đ
  7,5%
  
  Phápluậtvớisựpháttriểnbềnvữngcủađấtnước. ( 4 tiết)
  Trìnhbàyđượcnội dung cơbảncủaphápluậtvềpháttriểnkinhtế; xãhội; môitrường; quốcphòngvà an ninh.
  Hiểuđượcnội dung củaphápluậtvềpháttriểnkinhtế; xãhội; môitrường; quốcphòngvà an ninh.
  Nhậnxétcáchành vi liênquanđếnthựchiệncácnội dung màphápluậtquyđịnhđểđảmbảosựpháttriểncủađấtnước.
  
  
  
  Sốcâu
  Sốđiểm
  Tỉlệ %
  3 câu
  0,75 điểm
  7,5%
  1
  0,25 điểm
  2,5%
  2
  0,5 điểm
  5%
  
  6 câu
  1,5 đ
  15%
  
  Tổngsốcâu
  Tổngđiểm
  Tổngtỉlệ %
  16 câu
  4 điểm
  40%
  8 câu
  2 điểm
  20%
  12 câu
  3 điểm
  30%
  4 câu
  1 điểm
  10%
  40 câu
  10 điểm
  100%
  
  
   
  Gửi ý kiến