Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đê thi lớp 4 theo thông tư 22 mới

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Dương Quốc
  Ngày gửi: 20h:00' 16-03-2017
  Dung lượng: 142.0 KB
  Số lượt tải: 46
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG TH&THCS TRẦN PHÚ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KỲ II
  Họ và tên:……………………………… NĂM HỌC: 2016 - 2017
  Lớp …….. …………… Môn : Toán – Khối 4
  Thời gian : 40 phút
  Ngày thi: ………/3/2017
  ĐIỂM

  LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
  ...................................................................................
  ...................................................................................
  ...................................................................................
  ..................................................................................
  ...................................................................................

  GV COI, CHẤM THI KÍ TÊN

  
  Câu 1. (1điểm) : Mức 1 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng :
  Phân số bằng phân số nào dưới đây ?
  A. B. C. D. 
  Câu 2. (1điểm) : Mức 1 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng :
  Số thích hợp để điền vào chố chấm của 13dm2 29cm2 = . . . . . cm2 là :
  A. 1329 B. 13029 C. 13290 D. 10329
  Câu 3. (1điểm) : Mức 1 Khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
  Hình bình hành là hình :
  A. Có bốn góc vuông.
  B. Có bốn cạnh bằng nhau.
  C. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
  D. Có bốn góc vuông và có hai cạnh đối diện bằng nhau.
  Câu 4. (1 điểm) : Mức 2 Tính :
  a) 
   b) 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Câu 5. (1điểm) : Mức 2 Điền chữ số thích hợp vào ô trống :
  Điền chữ số thích hợp vào ô trống :
  A. 94 chia hết cho 9
  B. 2 5 chia hết cho 3
  C. 35 chia hết cho cả 2 và 5
  D. 76 chia hết cho cả 3 và 2
  Câu 6. (1điểm) : Mức 2
  Một hình bình hành có độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm. Tính diện tích hình bình hành đó?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Câu 7. Tìm x ( 1 điểm) Mức 3
  x + x 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Câu 8: ( 1 điểm) Mức 3
  Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số: = là :
  A. 24 B.2 2 C. 28 D. 26
  Câu 9: ( 1 điểm) Mức 3
  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng chiều dài. Cứ 100m2 người ta thu hoạch được 50 kg lúa. Tính số lúa thu hoạch từ mảnh đất đó .
  Bài làm

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Câu 10. (1điểm) : Mức 4 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng :
  Bớt từ số bé nhất có 2 chữ số ta được:
  A. B. C. D. 48

  Bảng ma trận câu hỏi đề thi giữa học kì 2 lớp 4
  TT
  Chủ đề
  Mức 1 (30%)
  Mức 2 (30%)
  Mức 3 (30%)
  Mức 4 (10%)
  Tổng
  
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  1
  Số học
  Số câu
  01
  
  
  02
  01
  01
  
  01
  07
  
  
  
  Câu số
  1
  
  
  4,5
  8
  7
  
  10
  
  
  
  
  Điểm
  1
  
  
  2
  1
  1
  
  1
  
  
  2
  Đại lượng và đo đại lượng
  Số câu
  02
  
  
  01
  
  
  
  
  02
  
  
  
  Câu số
  2
  
  
  6
  
  
  
  
  
  
  
  
  Điểm
  1
  
  
  1
  
  
  
  
  
  
  3
  Yếu tố hình học
  Số câu
  1
  
  
  
  
  01
  
  
  01
  
  
  
  Câu số
  03
  
  
  
  
  9
  
  
  
  
  
  
  Điểm
  1
  
  
  
  
  1
  
  
  
  
  Tổng số câu
  03
  
  
  03
  01
  02
  
  01
  10
  
  Tổng số điểm
  3
  3
  3
  1
  10
  
  
  
  

  HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : TOÁN LỚP 4
  GIỮA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2016 - 2017


  Câu 1: C (1 điểm)
  Câu 2: A (1 điểm)
  Câu 3: C (1 điểm)
  Câu 4: (1 điểm) làm đúng mỗi phần 0,5 điểm.
  Câu 5: (1 điểm) điền đúng mỗi phần 0,25 điểm.
  Câu 6. (1 điểm
   
  Gửi ý kiến