Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  hinh8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: ngô quang miên
  Ngày gửi: 15h:30' 18-03-2017
  Dung lượng: 73.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS THUẬN QUÝ KIỂM TRA 1 TIẾT
  Lớp 8A Môn : Hình học
  Họ và tên : ...........................................

  Điểm   Lời nhận xét của giáo viên
  
   ( Lưu ý : HS làm bài trực tiếp trên giấy này )

  Đề :
  I/ Phần trắc nghiệm ( 4 đ): Đánh dấu X vào câu trả lời đúng
  Câu 1) Cho tứ giác ABCD có 120o, 80o , o thì :
  A. o B. 50o C. 90o D150o
  Câu 2) Cho tứ giác ABCD có o, 30o thì :
  A. AB AC B. AD AC C. AD // BC D. AB // CD
  Câu 3) Tính số đo x ở hình bên :
  x = 60o
  x = 80o N
  x = 70o
  x = 90o M
  45o 115o
  x
  Q P
  Câu 4 ) Cho hình thang vuông ABCD ( 90o ) có 120o thì
  A. 2B. = 60o C. 30o D. Cả A, B, C đều đúng Câu 5 ) Nếu ABCD là hình thang cân ( đáy AB, CD ) thì :
  A. B. C. D. 180o
  Câu 6 ) Cho MN là đường trung bình của hình thang ABCD ( đáy AB, CD ) thì:
  A. MN AB B. MN CD C. MN = D. Cả A,B,C đều sai
  Câu 7 ) Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu có :
  A. B. AB // CD C. AB = CD, BC = AD D. BC = AD
  Câu 8) Một hình vuông có cạnh bằng 5 cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng :
  A. 10cm B. 50cm C. 9 cm D. 2,5cm
  II/ Phần tự luận ( 6 đ):
  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AI . Gọi K là trung điểm của AB, H là điểm đối xứng với I qua K .
  Chứng minh điểm H đối xứng với điểm I qua AB.
  Chứng minh tứ giác AHBI là hình thoi.
  Cho BC = 6cm , tính chu vi tứ giác AHBI.
  Tam giác vuông ABC có điều kiện gì thì AHBI là hình vuông?


  BÀI LÀM
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................


   
  Gửi ý kiến