Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề KT HKII GDCD 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thanh Tùng
  Ngày gửi: 16h:49' 18-03-2017
  Dung lượng: 44.5 KB
  Số lượt tải: 79
  Số lượt thích: 0 người

  --- --- --- --- --- --- --- --- ---

  I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.

  Cấp độ
  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  1. Thực hiện trật tự ATGT.
   Biết được một số qui tắc để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  tỉ lệ
  1 câu
  2,5 điểm
  25%
  
  
  
  1 câu
  2,5 đ
  25%
  
  2. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
   Biết được thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  1 câu
  2,0 điểm
  20%
  
  
  
  1 câu
  2,0 đ
  20%
  
  3. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng…
  
   Nêu được quy định của pháp luật về quyền được PL bảo hộ về tính mạng...
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  1 câu
  2,0 điểm
  20%
  
  
  1 câu
  2,0 đ
  20%
  
  4. Quyền và nghĩa vụ học tập.
  
  
   Phân biệt được biểu hiện tốt và biểu hiện chưa tốt của bản thân...
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  
  1 câu
  3,5 điểm
  35%
  
  1 câu
  3,5 đ
  35%
  
  TS câu
  TS điểm
  Tỉ lệ
  2 câu
  4,5 điểm
  45%
  1 câu
  2,0 điểm
  20%
  1 câu
  3,5 điểm
  35%
  
  4 câu
  10 đ
  100%
  
  II. ĐỀ KIỂM TRA.
  Câu 1: (2,5 điểm). Để đảm bảo an toàn khi đi đường, pháp luật nước ta quy định người đi xe đạp phải đi như thế nào?
  Câu 2: (2,0 điểm). Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
  Câu 3: (2,0 điểm). Trình bày quy định của pháp luật về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?
  Câu 4: (3,5 điểm). Về học tập, pháp luật nước ta quy định như thế nào? Em hãy nêu những biểu hiện tốt và chưa tốt trong học tập của bản thân và các bạn trong lớp?
  --- --- --- --- HẾT --- --- --- ---

   
  Gửi ý kiến