Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  KIỂM TRA SỐ HỌC TIẾT 96 LỚP 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thương Huyền
  Ngày gửi: 22h:49' 19-03-2017
  Dung lượng: 269.0 KB
  Số lượt tải: 850
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ A
  I.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) ( Chọn câu đúng nhất và ghi vào giấy làm bài.)
  Câu1: số đối của tích là:
  a. 0 b.1 c. d.
  Câu2: số nghịch đảo của thương là:
  a. b. c. d.
  Câu3: Cho thì x bằng:
  a.7 b.-7 c.4 d.-4
  Câu4: Tổng bằng:
  a. b. c. d.

  Câu5: Rút gọn phân số đến tối giản ta được:
  a. b. c. d 

  Câu6: Một lớp học có 22 nữ, 20 nam. Hỏi nam chiếm bao nhiêu phần của lớp ?
  a. b. c. d.
  II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm )
  Bài 1: ( 3 điểm) Thực hiện phép tính :
  a).
  b).
  c).
  Bài 2: ( 3,5 điểm) Tìm x biết :
  a)
  b)
  c)

  d).
  Bài 3: (0,5 điểm) Tính tích : .

  


  ĐỀ B

  I.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) ( Chọn câu đúng nhất và ghi vào giấy làm bài.)
  Câu 1. Số x mà là số nào sau đây ?
  A.12 ; B. – 12 ; C. ; D. .
  Câu 2. Một lớp học có 24 nam và 22 nữ. Hỏi số nam chiếm mấy phần của lớp ?
  A. ; B. ; C. ; D. .
  Câu 3. Giá trị của biểu thức bằng số nào sau đây ?
  A. ; B. – 1 ; C. ; D. .
  Câu 4. Giá trị của biểu thức bằng số nào sau đây ?
  A. ; B. ; C. 0 ; D. – 1 .
  Câu 5. Số bằng số nào sau đây ?
  A. ; B. ; C. ; D. .
  Câu 6. Số – 0,003 bằng số nào sau đây ?
  A. ; B. ; C. ; D. .

  II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm )
  Câu 1: (3đ) Thực hiện phép tính(Tính nhanh nếu có thể):
   b) 
  c) .
  Câu 2:: ( 2đ) . Tìm x biết:
   a. b. 
  Bài 3: (0,5 điểm). Tính tổng sau: A =   ĐÁP ÁN
  I.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
  ĐỀ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  
  A
  C
  A
  B
  D
  D
  D
  
  B
  A
  
  2. A
  
  3. C
  
  
  B 2. A 3. C 4. A 5. D 6. C .  Câu 1: D Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: A Câu 5: B Câu 6: D.
  II.TỰ LUẬN:
  Bài
  Nội dung
  Điểm
  
  1a)
  a) = 
  0,25
  
  
   = 
  0,25
  
  
   = 
  0,25
  
  
   = 
  0,25
  
  1b)
  b) = 
  0,25
  
  
   = 
  0,25
  
  
   = 
  0,25
  
  
   = 
  0,25
  
  1c)
  c) = 
  0,25
  
  
   = 
  0,25
  
  
   = 
  0,25
  
  
   = 1
  0,25
  
  2a
  a) 
  0,25
  
  
   = .
  0,25
  
  2b
  b) 
  0,25
  
  
  
   
  Gửi ý kiến