Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  đề thi hsg 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: nguyễn phương
  Ngày gửi: 10h:52' 20-03-2017
  Dung lượng: 414.0 KB
  Số lượt tải: 39
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO
  TIỀN HẢI
  ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016-2017
  MÔN: TOÁN 8
  (Thời gian làm bài 120 phút)

  
  
  Bài 1:(4,5 điểm)
  1) Phân tích đa thức thành nhân tử : M = (x+2)(x+3)(x+4)(x+5) – 24
  2) Cho a, b, c đôi một khác nhau và khác 0. Chứng minh rằng:
  Nếu a + b + c = 0 thì 
  3) Cho A = p4 trong đó p là số nguyên tố. Tìm các giá trị của p để tổng các ước dương của A là số chính phương.
  Bài 2:(4,0 điểm)
  1) Cho biểu thức (Với
  a) Rút gọn biểu thức P
  b) Tính giá trị của P khi x là nghiệm của phương trình: 
  2. Chứng minh rằng: chia hết cho 
  Bài 3:(3,5 điểm)
  1) Tìm m để phương trình có nghiệm (với m tham số) 
  2) Giải phương trình: 
  Bài 4 (7,0 điểm)
  Cho hình chữ nhật ABCD, AB = 2AD. Trên cạnh AD lấy điểm M, trên cạnh BC lấy điểm P sao cho AM = CP. Kẻ BH vuông góc với AC tại H. Gọi Q là trung điểm của CH, đường thẳng kẻ qua P song song với MQ cắt AC tại N.
  a) Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành.
  b) Khi M là trung điểm của AD. Chứng minh BQ vuông góc với NP
  c) Đường thẳng AP cắt DC tại điểm F . Chứng minh rằng 
  Bài 5 ( 1,0 điểm):
  Tìm tất cả các tam giác vuông có số đo các cạnh là các số nguyên dương và số đo diện tích bằng số đo chu vi.  Họ và tên thí sinh: ................................................................................................................
  Số báo danh: .................................................Phòng.............................................................  PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO
  TIỀN HẢI
  ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC2016 -2017
  ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM TOÁN 8

  
  
  Bài
  Nội dung
  Điểm
  
  Bài1
  (4,5đ)
  Bài 1:(4,5 điểm)
  Phân tích đa thức thành nhân tử : M= (x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-24
  Cho A= p4 trong đó p là số nguyên tố. Tìm các giá trị của p để tổng các ước dương của A là một số chính phương.
  3.Chứng minh rằng nếu a+b+c = 0 thì (1)
  
  
  Câu1
  1,5đ


  M = (x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-24 = ( x2+7x+10)(x2+7x+12)-24
  M = ( x2+7x+11-1)(x2+7x+11+1)-24
  0,75 đ
  
  
   M = ( x2+7x+11)2- 25 = ( x2+7x+6) ( x2+7x+16)
  0,5
  
  
   M =(x+1)(x+6)( x2+7x+16)
  0,25đ
  
  Câu 2
  1,5đ
  Các ước dương của A là 1, p, p2, p3,p4
  Tổng các ươc là 
  0,5đ
  
  
  
  Ta có 
  0,5đ
  
  
  
  0,25đ
  
  
  Do đó: 
  p1= -1(loại) ; p2 = 3
  0,25đ
  
  Câu 3
  1,5đ
   Đặt 
  
  0,5 đ
  
  
   Ta có (2)
  Ta lại có: 
  0,25đ
  
  
  
  0,25đ
  
  
  Tương tự ta có 
  
  0,25 điểm
  
  
  Vì 
  Do đó 
  0,25đ
  
  Bài 2 (5đ)
  Bài 2:(5điểm)
  1.Cho biểu thức (Với
  Rút gọn biểu thức P
  Tính giá trị của P khi x là nghiệm của phương trình: 
  Tìm số nguyên x để P nhận giá trị là số nguyên.
  2.Chứng minh rằng: chia hết cho 
  
  
  Câu a
  1,5đ
   Với ta có
  
   0,5đ
  
  
  
  0,5đ
  
  
  
  0,25đ
  
  
  Vậy thì 
  0,25đ
  
  Câub1đ
   suy x = 2 hoặc x
   
  Gửi ý kiến