Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Những bài toán 7 nâng cao

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: bao hoang
  Ngày gửi: 19h:02' 20-03-2017
  Dung lượng: 253.5 KB
  Số lượt tải: 163
  Số lượt thích: 1 người (Cao Việt Hoàng)
  TUYỂN CHỌN MỘT SỐ BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 7
  A.PHẦN ĐẠI SỐ:

  Bài toán 1. So sánh: và .
  Bài toán 2. Tính tỉ số , biết:
  
  Bài toán 3. Cho x, y, z, t N.
  Chứng minh rằng: M = có giá trị không phải là số tự nhiên.
  Bài toán 4. Tìm x; y Z biết:
  25 – = 8( x – 2009)
   = + 1997
  x + y + 9 = xy – 7.
  Bài toán 5. Tìm x biết : 
  a. 
  b. .
  Bài toán 6. Chứng minh rằng : < 1

  Bài toán 7. Cho n số x1, x2, ..., xn mỗi số nhận giá trị 1 hoặc -1. Chứng minh rằng nếu x1.x2 + x2.x3
  + ...+ xn.x1 = 0 thì n chia hết cho 4.
  Bài toán 8. Chứng minh rằng:
  S = < 0,2
  Bài toán 9. Tính giá trị của biểu thức A = + giả sử .
  Bài toán 10. Tìm max của biểu thức: .
  Bài toán 11. Cho x, y, z là các số dương. Chứng minh rằng :
  D = 
  Bài toán 12. Tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức :
  A(x) = ( 3 - 4x + x2 )2004 .( 3 + 4x + x2 )2005
  Bài toán 13. Tìm các số a, b, c nguyên dương thỏa mãn : và a + 3 = 
  Bài toán 14. Cho x = 2005. Tính giá trị của biểu thức :
  
  Bài toán 15. Rút gọn biểu thức : N = 
  Bài toán 16. Trong 3 số x, y, z có 1 số dương, 1 số âm và một số 0. Hỏi mỗi số đó thuộc loại nào biết : 
  Bài toán 17. Tìm hai chữ số tận cùng của tổng sau :
  B = 
  Bài toán 18. Cho 3x – 4y = 0. Tìm min của biểu thức : M = .
  Bài toán 19. Tìm x, y, z biết : .
  Bài toán 20. Tìm x, y biết rằng : x+ y+ = 4
  Bài toán 21. Cho a là số gồm 2n chữ số 1, b là số gồm n + 1 chữ số 1, c là số gồm n chữ số 6. Chứng minh rằng a + b + c + 8 là số chính phương.
  Bài toán 22. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên a, tồn tại số tự nhiên b sao cho ab + 4 là số chính phương.
  Bài toán 23. Chứng minh rằng nếu các chữ số a, b, c thỏa mãn điều kiện thì .
  Bài toán 24. Tìm phân số khác 0 và số tự nhiên k, biết rằng .
  Bài toán 25. Cho hai số tự nhiên a và b (a < b). Tìm tổng các phân số tối giản có mẫu bằng 7, mỗi phân số lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b.
  Bài toán 26. Chứng minh rằng: A = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + n là số chính phương (n lẻ).
  Bài toán 27. Tìm n biết rằng: n - n+ 2n + 7 chia hết cho n + 1.
  Bài toán 28. Chứng minh rằng: B = là hợp số với mọi số nguyên dương n.
  Bài toán 29. Tìm số dư khi chia (n - 1)111 . (n - 1)333 cho n.
  Bài toán 30. Tìm số tự nhiên n để 1n + 2n + 3n + 4n chia hết cho 5.
  Bài toán 31. a. Chứng minh rằng: Nếu a không là bội số của 7 thì a6 – 1 chia hết cho 7.
  Cho f(x + 1)(x2 – 1) = f(x)(x2 +9) có ít nhất 4 nghiệm.
  Chứng minh rằng: a5 – a chia hết cho 10.
  Bài toán 32. Tính giá trị của biểu thức: A = tại (x2 – 1) + (y – z)2 = 16.
  Bài toán 33. Chứng minh rằng:
  a. 0,5 ( 20072005 – 20032003 ) là một số nguyên.
  b. M = không thể là số nguyên.
  c. Khi viết dưới dạng thập phân thì số hữu tỉ có ít nhất 4000 chữ số 0 đầu tiên sau dấu phẩy.
  Bài toán 34. So sánh A và B biết :
  A = và B = .
  Bài toán 35. Tìm x biết :
  a. 
  b. (4x – 3)4 = (4x –
  No_avatar

  ♥♥♥♥♥♥♥

   
  Gửi ý kiến