Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  DE THI HK I SU 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thị Ngọc Phượng
  Ngày gửi: 19h:03' 20-03-2017
  Dung lượng: 75.0 KB
  Số lượt tải: 54
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD- ĐT HUYỆN LONG HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TÂN HẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016 -2017
  MÔN: LỊCH SỬ 7
  THỜI GIAN: 60 PHÚT

  MA TRẬN

  MỨC ĐỘ  NỘI DUNG
  BIẾT
  HIỂU
  VẬN DỤNG
  TỔNG HỢP
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  Vận dung mức độ thấp
  Vận dụng mức độ cao
  
  
  
  
  
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Chủ đề 1: Xã hội phong kiến châu Âu
  2
  (0,25)
  
  1
  (0,25)

  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  1
  (0,25)
  2,5%
  
  1
  (0,25)
  2,5 %
  
  
  
  
  
  2
  (0,5)
  5,0 %
  
  Chủ đề 2: Xã hội phong kiến phương Đông
  
  
  3
  (0,25)
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  
  1
  (0,25)
  2,5 %
  
  
  
  
  
  1
  (0,25)
  2,5 %
  
  Chủ đề 3: Buổi đầu độc lập thời NGÔ – ĐINH –TIỀN LÊ (thế kỉ X)
  
  
  4
  (0,25)
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  
  1
  (0,25)
  2,5 %
  
  
  
  
  
  1
  (0,25)
  2,5 %
  
  Chủ đề 4: Nước Đại Việt thời Lý ( TK XI- đầu TK XIII)
  6
  (0,25)

  7
  (0,25)
  
  5
  (0,25)

  8
  (0,25)
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  2
  (0,5)
  5,0 %
  
  2
  (0, 5)
  5,0 %
  
  
  
  
  
  4
  (1,0)
  10,0 %
  
  Chủa đề 5: Nước Đại Việt thời Trần ( TK XIII- TK XIV) và nhà Hồ (TK XV)
  10
  (0,25)
  Câu 1. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy thời Trần? (2 điểm)
  9
  (0,25)

  11
  (0,25)

  12
  (0,25)  Câu 2. Nêu cách đánh giặc của nhà Trần lần thứ ba có gì giống và khác nhau so với lần thứ hai? (3 điểm)
  
  Câu 1: Qua đó, em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước thời Trần so với bộ máy nhà nước thời Lý? ( 1 điểm)

  
  Câu 3. Nêu nét độc đáo về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần?
  ( 1 điểm)

  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  1
  (0,25)
  2,5 %

  (2,0)
  20,0 %
  3
  (0,75)
  7,5 %
  1
  (3,0)
  30,0 %
  

  (1,0)
  10,0 %
  
  1
  (1,0)
  10,0%
  7
  (8,0)
  80,0 %
  
  Tổng hợp
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  4
  (1,0)
  10,0 %


  (2,0)
  20,0 %
  8
  (2,0)
  20,0%
  1
  (3,0)
  30,0 %
  

  (1,0)
  10,0 %
  
  1
  (1,0)
  10 %
  15
  (10,0)
  100 %
  
  Tổng
  30%
  50%
  20%
  100%
  
  Câu hỏi định hướng năng lực:
  - Em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước thời Trần so với bộ máy nhà nước thời Lý?
  - Nêu cách đánh giặc của nhà Trần lần thứ ba có gì giống và khác nhau so với lần thứ hai?
  - Nêu nét độc đáo về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần?

  
  


  PHÒNG GD- ĐT HUYỆN LONG HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TÂN HẠNH Độc lập – Tự
   
  Gửi ý kiến