Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  đề thi giữa học kì 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: nguyễn thị tươi
  Ngày gửi: 19h:44' 20-03-2017
  Dung lượng: 76.0 KB
  Số lượt tải: 104
  Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Văn Thuận, phạm thị quỳnh giao)

  PHÒNG GD&ĐT THUẬN THÀNH
  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
  Năm học : 2015 – 2016
  Môn thi : Toán - Lớp 6
  Thời gian làm bài : 120 phút
  Ngày thi: 25/2/2016

  
  
  Bài I: (4 điểm)
  Tính nhanh:
  a. (1374 . 57 + 687 . 86) : (26 . 13 + 74 . 14)
  b. 19991999 . 1998 – 19981998 . 1999
  c. (2 + 4 + 6 + … + 100) (36 . 333 – 108 . 111)
  136 . 68 + 16 . 272
  Bài II: (6 điểm)
  1.Một số tự nhiên chia cho 7 thì dư 5, chia cho 13 thì dư 4. Nếu đem số đó chia cho 91 thì dư bao nhiêu?
  2. So sánh: 21995 và 5 863
  3. Tìm số nguyên tố p, sao cho p+2 và p+4 đều là các số nguyên tố.

  Bài III: (4 điểm)
  Cho S = 1 - 3 + 32 - 33 + … + 398 - 399
  1. Chứng minh rằng S là bội của -20
  2. Tính S từ đó suy ra 3100 chia cho 4 dư 1.
  Bài IV: (3,0 điểm)
  Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó.
  1. Chứng tỏ rằng nếu C là điểm thuộc tia đối của tia BA thì 
  2. Chứng tỏ rằng nếu C là điểm nằm giữa M và B thì .
  Bài V: (3 điểm)
  Chứng minh rằng nếu n là số tự nhiên sao cho n+1 và 2n+1 đều là các số chính phương thì n là bội của 24.


  Họ và tên thí sinh: ………………………. Số báo danh: ……
  HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 6
  Bài I: (4 điểm)
  1. Tính nhanh:
  a) (1374 . 57 + 687 . 86) : (26 . 13 + 74 . 14)
  b) 19991999 . 1998 – 19981998 . 1999
  c) (2 + 4 + 6 + … + 100) (36 . 333 – 108 . 111)
  136 . 68 + 16 . 272
  HD
  Mỗi phần tính đúng (làm dưới dạng tính nhanh) cho 1 điểm
  Bài II: (6 điểm)
  1.Một số tự nhiên chia cho 7 thì dư 5, chia cho 13 thì dư 4. Nếu đem số đó chia cho 91 thì dư bao nhiêu?
  2. So sánh: 21995 và 5 863
  3. Tìm số nguyên tố p, sao cho p+2 và p+4 đều là các số nguyên tố.
  HD
  1.(2 điểm) a.Một số tự nhiên chia cho 7 thì dư 5, chia cho 13 thì dư 4. Nếu đem số đó chia cho 91 thì dư bao nhiêu?

  Gọi số tự nhiên đó là a. Ta có a = 7m+5 và a = 13n+4 với m,n . Cộng thêm 9 cào số a ta có:
  a +9 = 7m+14 = 7(m+2) 7 (1) (0.5đ)
  a +9 = 13n+13 = 13(n+1) 13 (2) (0.5đ)
  Từ (1) và (2) và (7,13)=1 ta có a+9 91 (0.5đ)
  Vậy a = 91k-9 = 91k-91 + 82 do đó a chia cho 91 dư 82. (0.5đ)
  2. So sánh: 21995 và 5 863
  Có : 210 =1024, 55 =3125 ( 210 . 3 <55
  ( 21720 . 3172 <5860 (1 điểm)
  Có 37 =2187 ; 210 =1024 ( 37 >211
  3172 = (37)24. 34 > (211)24 .34> (211)24. 26 = 2270
  ( 21720.2270 < 21720 . 3172 < 5860
  Vậy 21990 <5860
  25 < 53 ( 21995 <5863 (1 điểm)

  3. Tìm số nguyên tố p, sao cho p+2 và p+4 đều là các số nguyên tố.
  Số p có một trong ba dạng: 3k; 3k+1; 3k+2 với k N* (0.5đ)
  Nếu p =3k thì p=3 khi đó p+2=5; p+4=7 là các số nguyên tố. (0.5đ)
  Nếu p=3k+1 thì p+2=3k+3 chia hết cho 3 và lớn hơn 3 nên p+2 là hợp
   
  Gửi ý kiến