Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  chuyên đề nước hoá 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tàm lự
  Người gửi: Thái Văn Nguyên
  Ngày gửi: 21h:10' 20-03-2017
  Dung lượng: 28.5 KB
  Số lượt tải: 84
  Số lượt thích: 0 người
  CHUYÊN ĐỀ NƯỚC.
  TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
  Một số kim loại tác dụng với nước tạo dung dịch Bazơ và khí H2
  Các kim loại gồm: Li,Na, K, Ba, Ca ( Ta ghi nhớ: Li Na Không Báo Cáo)
  2M +2nH2O -> 2M(OH)n + nH2 Với n là hoá trị của M.
  Một số oxit ba zơ tác dụng với nước tạo dung dịch bazơ
  ( Một số gồm Li2O, Na2O, K2O, BaO, CaO)
  M2On + nH2O -> 2M(HO)n
  Nhiều oxit axit tác dụng với H2O tạo dung dịch axit
  SO2 + H2O -> H2SO3
  SO3 + H2O-> H2SO4.
  II) BÀI TẬP
  Hỗn hợp chất rắn A gồm Na và Fe nặng 16 gam. Cho A vào 100 gam nước dư được dung dịch B, chất rắn C và giải phóng 4,48 lít khí đktc.
  a) Tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong A?
  b) Tính m dung dịch B?
  2) Hỗn hợp A gồm Na và Na2O có khối lượng 20,1 gam. Cho hỗn hợp A tan hết trong 100 gam nước dư được dug dịch B và giải phóng 2240 cm3 khí đktc.
  a) Tính % theo khối lượng các chất trong A?
  b) Tính m dung dịch B?
  3) Hỗn hợp khí A gồm O2 và H2 có thể tích 11,2 lít (đktc). Cho hỗn hợp A vào bình kín rồi bật tia lửa điện đốt cháy hoàn toàn. Lượng nước tạo ra có thể phản ứng vừa đủ với 7,8 gam K tạo dung dịch B.
  a) Tính thể tích các khí trong hỗn hợp A ban đầu?
  b) Tính khối lượng dung dịch B?
  4) Dùng dòng khí H2 có thể tích 7,84 lít ( đo ở đktc) đi từ từ qua ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp A gồm CuO và Fe2O3. Sau khi phản ứng xảy hoàn toàn ta thu được chất rắn C trong ống sứ và hơi nước.
  a) So sánh mA và mC?
  b) Lượng hơi nước tạo ra có thể hoà tan tối đa mấy gam Ba?
  5) Cho 20,55 gam kim loại M tác dụng hết với nước thu được 25,65 gam bazơ. Xác định kim loại M?
  6) Cho 8 gam oxit kim loại M tan hết trong nước dư tạo ra 14,8 gam bazơ. Xác định công thức oxit kim loại và viết phương trình điều chế oxit đó.s
  7) Hỗn hợp A gồm Na và K có khối lượng 3,4 gam. Cho A tan hết trong nước thoát ra V lít khí đktc. Khí này có thể phản ứng tối đa 4,8 gam CuO.
  a) Tính V?
  b) Tính % theo khối lượng các chất trong A?
  8) Hỗn hợp A gồm Na2O và CuO.
  Nếu lấy m gam hỗn hợp A cho phản ứng với nước dư thì tạo ra 8 gam bazơ. Nếu lấy m gam A phản ứng với HCl thì cần 21,9 gam HCl. Tính m và tính phần trăm theo khối lượng các chất trong A?
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng