Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ĐE THI KHẢO SÁT LẦN 1 THPT TIEN DU

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Trọng Cương
  Ngày gửi: 21h:50' 20-03-2017
  Dung lượng: 228.5 KB
  Số lượt tải: 96
  Số lượt thích: 1 người (Trần Châu Nguyên)
  TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO
  NĂM HỌC 2016 - 2017
  ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 1
  MÔN: TOÁN 10
  Thời gian 120 phút
  
  Câu 1.(2 điểm)
  a) Cho các tập hợp .
  Hãy xác định các tập hợp ; ; FE ; .
  b) Tìm tập xác định của hàm số sau: 
  c) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: 
  Câu 2.(3 điểm) Cho hàm số có đồ thị là và hàm số có đồ thị là 
  a) Vẽ đồ thị (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ
  b) Tìm tập hợp các giá trị của sao cho 
  c) Xét sự biến thiên của hàm số trong khoảng 
  d) Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên 
  e) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d)
  f) Tìm để (P) cắt (d’): tại 2 điểm phân biệt có hoành độ dương
  Câu 3. (2 điểm)
  Cho tam giác ABC , M là điểm tùy ý trong mặt phẳng.
  a) Chứng minh rằng không phụ thuộc vị trí điểm M.
  b) Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn: .
  c) Xác định các điểm D, E sao cho: , . Chứng minh rằng C là trung điểm của đoạn thẳng DE.
  Câu 4. (2 điểm) Cho hàm số . Hãy xác định các hệ số trong các trường hợp sau
  a) (P) có đỉnh và đi qua điểm 
  b) (P) có đỉnh và cắt đường thẳng tại hai điểm có hoành độ bằng và 
  c) (P) đi qua điểm , cắt trục tại điểm có hoành độ bằng và cắt trục tại điểm có tung độ bằng 
  Câu 5. (1 điểm) Vẽ đồ thị hàm số 

  .......................................Hết........................................

  Họ và tên thí sinh:...........................................Số báo danh...................Lớp.......

  Câu
  NỘI DUNG
  ĐIỂM
  
  Câu 1
  (3.5 điểm)  a)
  ; ;
  FE=; .
  0,5
  0,5

  0,5
  
  
  b) HS đã cho xác định 
  Vậy TXĐ D=
  0.75

  0.25
  
  
  c) HS đã cho xác định
  . Vậy TXĐ: D=
  +(1)
  + ta có: (2)
  Từ (1), (2) HS đã cho là HS lẻ.
  

  0,25

  0,25
  0,5

  
  Câu 2
  (2 điểm)


  


  0,25


  0,5  0,25
  
  
  b) 
  c) Nghịch biến trên , đồng biến 
  d) Min -4 tại x=-1; Max 0 tại x=1
  e) 
  f) Không có m  0,25

  0,25
  0,5
  
  Câu 3
  (3.5 điểm)

  a) 
  (quy tắc 3 điểm)
   không phụ thuộc điểm M
  
  0,5

  0,5
  
  
  b) -Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB ta có:
  -Mà ==2
  (K là trung điểm của BC)
   
  Do A,B,C cố định nên I cố định , đoạn AK>0, không đổi.
  Tập hợp M là đường tròn tâm I, bán kính R=AK.
  0,25
  0,25


  0,5

  0,5
  
  
  c) Xác định các điểm D, E
   (quy tắc 3 điểm)
  
  =
  Vậy C là trung điểm của đoạn thẳng CE.
  
  0,5

  0,25
  0,25
  
  Câu 4
  (1 điểm)

   a) 
  b) 
  c) 

  0,25


  0,25

  0,5

  
  Câu 5
  

  
  
  
   
  Gửi ý kiến