Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Matran+4 de KTCHUONGIII Dai 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Tú Oanh
  Ngày gửi: 22h:59' 20-03-2017
  Dung lượng: 95.9 KB
  Số lượt tải: 318
  Số lượt thích: 0 người
  Cấp độ

  Chủ
  đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Thấp
  Cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  1.trình và cách
  Nhận biết trình . Biết tìm nghiệm của đơn giản
  Vận dụng thành thạo giải phương trình đưa
  về dạng phương trình bậc nhất một ẩn.
  
  Biến đổi thành thạo phương trình đưavề dạng phương trình bậc nhất một ẩn khó tìm ra qui luật
  
  
  Số câu
  5
  
  
  1
  
  
  
  1
  7
  
  Số điểm
  2,5
  
  
  1,0
  
  
  
  1,0
  4,5
  
  Tỉ lệ
  25%
  
  
  10%
  
  
  
  10%
  45%
  
  2.trình tích

  Nghiệm phương trình tích đơn giản
  Biết cách giải các phương trình tích đơn giản
  
  
  
  
  Số câu
  1
  
  
  1
  
  
  
  
  2
  
  Số điểm
  0,5
  
  
  1,0
  
  
  
  
  1.5
  
  Tỉ lệ
  5%
  
  
  10%
  
  
  
  
  15%
  
  3.ở
  Nhận biết pt chứa ẩn ở mẫu và tìm ĐKXĐ
  Biết cách giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu .
  .
  
  
  
  Số câu
  2
  
  
  1
  
  
  
  
  3
  
  Số điểm
  1,0
  
  
  1,0
  
  
  
  
  2.0
  
  Tỉ lệ
  10%
  
  
  10%
  
  
  
  
  20%
  
  4 Giảibài toánbằng cách lập phương trình
  
  
  Giải thành thạo bài toán giải bằng cách lập phương trình .
  
  
  
  Số câu
  
  
  
  
  
  1
  
  
  1
  
  Số điểm
  
  
  
  
  
  2,0
  
  
  2
  
  Tỉ lệ
  
  
  
  
  
  20%
  
  
  20%
  
  TS câu
  8
  3
  1
  1
  13
  
  TS điểm
  4
  3
  2.0
  1.0
  10.0
  
  Tỉ lệ
  40%
  30%
  20%
  10%
  100%
  
  


  Trường THCS Lương Thế Vinh KIỂM TRA 1 TIẾT
  Lớp: 8 Năm học: 2016 – 2017
  Họ và tên: Môn:Đại số 8
  Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
  Điểm
  Nhận xét của giáo viên
  
  
  


  
  
  A- Trắc nghiệm: (4 đ) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng:
  Câu 1:Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?
  A. 5x + 1 = 0 B. C. x + y = 0 D. 0x – 3 = 0
  Câu 2: Phương trình : ax + b = 0 (a0) có bao nhiêu nghiệm ?
  A. Vô nghiệm B. 2 nghiệm C. 1 nghiệm D. Vô số nghiệm
  Câu 3:Số nào sau đây là nghiệm của phương trình : 3x – 6 = 0 ?
  A. 2 B. –2 C. 0,5 D. –0,5
  Câu 4:Tập nghiệm của phương trình (x – 4)(x +7) = 0 là :
  A. S = {4; 7} B.S = {4; -7} C. S = {-4; 7} D. S = {-4; -7}
  Câu 5:Điều kiện xác định của phương trình là :
  A. x (- 1 B. x ( C. x ( - 1 và x ( D. x ( và x ( -1
  Câu 6:Với giátrị nào của m thì phương trình (ẩn số x): 2mx + 4 = 0 có nghiệm là 1?
  A. m = – 2 ;B. m = 2 ; C. m = – 0,5 ; D. m = – 4
  Câu 7:Số nghiệm của phương trình : 2x + 7 = 7 + 2x là:
  A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm C. Vô nghiệm D. Vô số nghiệm.
  Câu 8:Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chứa ẩn ở mẫu:
  A. B. C. 2x – 1 = (x+2)2 D. 2x3 – =0
  B- Tự luận: (6 đ)
  Bài 1 :(3,0đ )Giải các phương trình sau :
  a) 7x + 3 –
   
  Gửi ý kiến